Today is Tuesday, 2023.12.05

News

Search news: Search
4 August 2014 Lõppes mastaapne Venemaa ja Eesti ühisprojekt vene keele logopeedide koolitamiseks

Tänavu aprillis lõppes Euroopa Naabrus ja Partnerlusinstrumendi (ENPI) Eesti-Läti-Vene piiriülesest koostöö programmist 2007-2013  rahastatud täienduskoolituste projekt "Piiriülese kogemuse vahetamine erihariduse kvaliteedi edendamiseks" e. SPEECH , mis suunatud Eesti venekeelsetele logopeedidele. Projekti juhtpartneriks oli Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA).
Taolist mastaapset vene logopeedidele mõeldud projekti pole varem toimunud.
Read more

1 August 2014 Venemaal, Gatšina palees toimunud Eesti-Läti-Vene programmi aastaürituse videotutvustus

Videoülevaade 4. juunil 2014.a. Venemaal, Gatšina palees peetud Eesti-Läti-Vene programmi aastaürituse meeleolukatest hetkedest on nüüd kättesaadav  programmi kodulehel. Kutsume Teid andma oma hääl selle toetuseks videokonkursil Euroopa koostöö päeva kodulehel www.ecday.eu ! Read more

29 July 2014 PROMOTING HERITAGE: projekti lõpukonverents Petseris, Venemaal PROMOTING HERITAGE: projekti lõpukonverents Petseris, Venemaal

Projekti ELRI-016 „Räpina, Vilaka ja Petseri kultuuri- ja loomemajanduskeskuste arendamine“ (PROMOTING HERITAGE) lõpukonverents peeti Petseris 27. juunil 2014.


Konverentsi ettekannetes esitlesid partnerid projektitulemusi, mis saavutatud Eestis, Lätis ja Venemaal. Räpinas (Eestis) ja Vilakas (Lätis) avati kultuuri- ja loomemajanduskeskused külastajatele 2013. aastal. Petseris (Venemaal) rajatud keskus avatakse ametlikult 2014. aasta augustis. 
Read more

28 July 2014 Projektide portfooliod eesti, läti ja vene keeles nüüd kättesaadavad pogrammi kodulehel Projektide portfooliod eesti, läti ja vene keeles nüüd kättesaadavad pogrammi kodulehel

50 projekti portfooliot on tõlgitud vene keelde ning need on avaldatud programmi kodulehel. Kõigil programmi poolt toetatud 50-l projektil on partnerid Vene Föderatsioonist, kaasates ühtekokku 95 partnerit avaliku sektori asutustest, avaliku sektoriga võrdsustatud asutustest, avaliku sektori asutuste poolt moodustatud assotsiatsioonidest ning valitsusvälistest organisatsioonidest. Eesti ja läti keelde on tõlgitud projektide portfooliod, kuhu on kaasatud vastava riigi partnerid (Eestist ja/või Lätist). Read more

22 July 2014 E-ARCHIVE: Projekti viimases uudiskirjas tehakse kokkuvõtted projekti saavutustest E-ARCHIVE: Projekti viimases uudiskirjas tehakse kokkuvõtted projekti saavutustest

Projekt „Piiriülene E-arhiiv“ (“Cross Border E-archive” ehk E-ARCHIVE) tutvustab  projekti raames väljaantavat viimast uudiskirja. Kaheaastase väljakutseterohke teekonna lõpus ning enne projekti lõppfaasi jõudmist heidavad projektipartnerid pilgu tulemustele, mis saavutatud ajavahemikul veebruarist juunini 2014.a.  
Read more

21 July 2014 Vene partnerite audiitorid osalesid Peterburis sekretariaadi poolt korraldatud konsultatsioonil Vene partnerite audiitorid osalesid Peterburis sekretariaadi poolt korraldatud konsultatsioonil

17. juulil 2014.a Peterburis, Venemaal peetud konsultatsioonil ja ümarlaua diskussioonil osalesid  Vene audiitorid, esindades 6 Venemaa-poolset  projektipartnerit, eesmärgiga vahetada infot ja parimaid kogemusi projektide lõpparuandlusega seonduvatel teemadel ning kulude abikõlblikkusest. Peterburi seminar oli sel kuul kolmas ja ühtlasi viimane taoline konsultatsioon, mis audiitoritele suunatud.
Ühise tehnilise sekretariaadi Riia kontori ja Peterburi harukontori esindaja poolne ettekanne keskendus projekti toetuslepingu lisas XII sätestatule, seaduslikule raamistikule, programmi teabeedastuse ja nähtavuse nõuetele, projekti väljundite- ja tulemuste tõendusmaterjalide olulisusele ning sekretariaadi poolt pakutavale toele ja teistele esilekerkinud küsimustele. Read more

6 July 2014 Eesti ja Läti projektipartnerite audiitorid osalesid sekretariaadi poolt korraldatud konsultatsioonidel Eesti ja Läti projektipartnerite audiitorid osalesid sekretariaadi poolt korraldatud konsultatsioonidel

Eesti 10 projektiparteri audiitorit osalesid 2. juulil Tartus ning Läti 9 projektipartneri audiitorit osales 3. juulil Riias peetud ümarlaua diskussioonidel, et vahetada infot ning parimaid kogemusi, mis seotud projektide lõpparuandlusega ning kulude abikõlblikkusega. Ühise tehnilise sekretariaadi (ÜTS) poolne ettekanne keskendus toetuslepingu lisas XII sätestatule, seadusandlikule raamistikule, teabeedastuse ning nähtavuse nõuete järgimisele, projekti väljundite ja -tulemuste tõendusmaterjalide olulisusele ning ÜTS poolt pakutavale toele.

Read more

1 July 2014 CCF: Piiriülene koostööprojekt parandas jalgpallitingimusi ja koostöösuhteid Eesti-Vene piiriregioonis CCF: Piiriülene koostööprojekt parandas jalgpallitingimusi ja koostöösuhteid Eesti-Vene piiriregioonis

Eesti Jalgpalli Liit, Narva JK Trans ning Petseri rajooni administratsioon viisid kahe aasta jooksul ellu projekti "Cross Countries through Football" ("Jalgpalliga läbi riikide"), mille tulemusena paranes oluliselt jalgpallitaristu Narvas ning Petseris. Read more

13 June 2014 Eesti, Läti ja Vene piirialad saavad tulu ühistest piiriülestest lahendustest Eesti, Läti ja Vene piirialad saavad tulu ühistest piiriülestest lahendustest

4. juunil Gatšinas, Venemaal toimunud ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi aastaüritus näitas ilmekalt programmi märkimisväärseid saavutusi turismi ja tehnoloogia ning inimestevahelise koostöö vallas. Nagu Läti Vabariigi keskkonnakaitse ja regionaalarengu ministeeriumi arenguinstrumentide osakonna juhata Iruma Kravele oma sõnavõtus märkis on programmi tegevus väga innukas ning Programmi ning projektide ürituste kalender näitab väga intensiivseid ettevõtmisi igal kuul. 18 projekti 50-st on oma kavandatud projektitegevused k.a. juuniks lõpule viinud. Read more

9 May 2014 Piiriülene koostöö pakub uusi võimalusi lastele piiriäärsetel aladel

Enam kui 10 000 last saab tulu Eesti, Läti ja Venemaa vahelisest piiriülesest koostööst. Uued mänguväljakud, uued loodushariduskeskused ning ühised spordi- ja kultuuriüritused kaasavad lapsi vabaaja tegevustesse ja harivatesse ettevõtmistesse, rahvusvahelised töötoad ja seminarid pakuvad uusi oskusi ja teadmisi fotograafiast, energiasäästust ja liiklusohutusest. Read more

Events calendar
December 2023
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Projects Map