Today is Tuesday, 2023.12.05

News

Search news: Search
24 January 2014 ENPI Eesti-Läti-Vene CBC programmi tagasivaade aastale 2013

Aasta algus on sobiv aeg, et heita pilk möödunule, teha kokkuvõtted saavutustest ning töödest eelmisel aastal, mõelda soovidele ja eesmärkidele uueks aastaks. 2013 a. on ENPI Eesti-Läti-Vene programmile olnud viljakas,  sündmuste-, kohtumiste- ning ka uute väljakutsete rohke.
Programmi rakendamine on jõudnud uude faasi ning eelnevate aastate esimesed tööviljad on nähtavaks muutunud. Avatud taotlusvooru 45 projektist on 4 projekti kavandatud tegevused edukalt lõpule viinud ning on koostamas lõpparuandeid. Read more

18 February 2013 ENPI programmide infojuhid arutlesid ENI piiriüleste koostööprogrammide 2014-2020 teabeedastuse juhendi teemadel

IV ENPI piiriüleste koostööprogrammide infojuhtide koostöövõrgustiku kohtumine toimus Brüsselis 13.-14. veebruaril 2013 a. Kohtumise põhitähelepanu oli suunatud programmide seni saavutatud ja järgneva kahe aasta jooksul saavutatavate tulemuste nähtavaks muutmisele  ja turundamisele. INTERACTi esindajad andsid põhjaliku ülevaate analüüsist programmide olemasolevatest teabeedastusega seonduvatest dokumentidest ning arutati võimalikke viise, kuidas tugevdada teabeedastuse komponenti tulevastes projektitaotlustes.  Read more

29 January 2013 20 teise taotlusvooru projektitaotlust on saanud Euroopa Komisjoni poolse heakskiidu

2013.aasta 14. jaanuaril sai Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi ühine korraldusasutus positiivse tagasiside Euroopa Komisjoni arengu ja koostöö peadirektoraadilt, mis puudutab 20 projektitaotlust, mis programmi ühise seirekomitee poolt 2012. aasta detsembris toimunud koosolekul heaks kiideti. Read more

21 January 2013 KEEP – info ja teadmiste edasiandmine

ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi esimese taotlusvooru projektide andmed on hiljuti avaldatud ka KEEP andmebaasis. KEEP on  loodud online tööriista ja internatiportaalina, mis rakendab, kapitaliseerib ja tagab teadmiste edasiandmise nii INTERACTist kui ka Euroopa territoriaalse koostöö programmidest ning annab ülevaate 2000-2006 INTERREG/ 2007-2013 Euroopa territoriaalse koostöö programmide projektidest. ENPI programmid on järk-järgult ühinemas KEEP andmebaasiga. Read more

14 January 2013 Toimus programmi 6. ühise seirekomitee koosolek Riias

13. ja 14. detsembril 2012 toimus Riias (Läti) ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi kuues ühise seirekomitee koosolek. Koosolekut juhatas Ilze Krieva – Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu ministeeriumi arenguinstrumentide osakonna asedirektor. Seirekomitee liikmed, kelleks on Eesti, Läti ja Venemaa riiklike ja regionaalsete asutuste esindajad, arutasid programmi elluviimisega seonduvaid küsimusi.

Read more

2 January 2013 Läti-Vene piiripunkti võimekuse tõstmine läbi taristu arendamise

Allkirjastati toetusleping ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi ja Läti riigi aktsiaseltsi „Riigi Kinnisvara“ (Läti) vahel 5,8 miljoni euro suuruse toetuse eraldamiseks.

Suuremahuline projekt „Vientuli piirikontrollpunkti rekonstrueerimine ja Brunishevo piirikontrollpunkti korrastamine“ on toetatud programmi esimese prioriteedi- sotsiaalmajanduslik areng meetme- transport, logistika ja kommunikatsioonilahendused raames ning projekt suurendab Vientuli/Ludonka ja Pededze/Brunishevo piirikontrollpunktide kvalitatiivset ja kvantitatiivset võimekust ning seeläbi parendab ka üldist Läti-Vene piirikontrollpunktide läbilaskevõimet.

Read more

13 December 2012 Ilmunud on programmi 6. uudiskiri

2012. aasta lõpus andis programmi ühine tehniline sekretariaat välja 6. uudiskirja.
Aasta teises pooles leidis aset neli suuremat ettevõtmist, mida programmi poolt korraldati: konverents „Piiriülene koostöö - Euroopa Liit, Vene Föderatsioon ja Norra“, Euroopa Koostöö Päeva tähistamine, näitusestend ja konverents V rahvusvahelisel innovatsioonifoorumil Peterburis ning programmi aastaüritus. Read more

30 November 2012 Euroopa Komisjon selgitab seisukohta seoses Vene poolsete toetuse saajate ja partnerite käibemaksu abikõlblikkusega

Euroopa Komisjon saatis 22. novembril 2012.a Vene Föderatsiooni Regionaalarengu ministeeriumile kauaoodatud kirja seoses Vene poolsete toetuse saajate ja partnerite käibemaksu abikõlblikkuse küsimusega. Kiri selgitab käibemaksu abikõlblikkuse tingimusi viies Vene Föderatsioon osalusega 2007-2013 perioodi Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI ) piiriülese koostöö programmis. Read more

19 July 2012 Projekt CrossBo Active alustab spordiürituste sarjaga

Esimene spordivõistlus tänavakorvpallis toimus 14.juulil 2012 Balvis (Läti) projekti „Promotion of Healthy Life-Style Organizing Sport Events in Latgale and Sport Region“ raames. Tänavakorvpallivõistlused Pihkvas avavad Vene spordimängude seeria.

Read more

19 July 2012 Teise piiratud taotlusvooru projektikirjelduste hindamise tulemusena valiti välja 38 projektitaotlust

Vastavalt teise piiratud taotlusvooru juhendile projekti taotlejatele koosnes taotlusvooru esimeses etapis esitatud projektikirjelduste hindamine kahest etapist - halduskontroll ja kvaliteedi hindamine ning see viidi lõpule k.a. juuni lõpus. Halduskontrolli läbis edukalt 278 taotlust ning kvaliteedi hindamise järel valiti neist välja 38 projektikirjeldust ning on nüüd kutsutud esitama täismahus projektitaotlus tähtajaga 12.september 2012.

Read more

Events calendar
December 2023
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Projects Map