Today is Friday, 2024.07.12

News

Search news: Search
11 June 2012 Kolm suuremahulist projekti on jõudnud lepingu sõlmimise faasi

4. juunil 2012  informeeris Euroopa Komisjon ühist korraldusasutust suuremahuliste projektide (Large Scale Projects ehk LSP) ELR-LSP-1, ELR-LSP-2 ning ELR-LSP-6 täismahus taotluste konsultatsiooni tulemustest. Nimetatud projektide taotlused on hinnatud positiivseks pidades silmas nende teostatavust, keskkonnaalaseid mõjusid ning maaomandiküsimusi. Seetõttu loetakse taotlused heakskiidetuks  ja lepingu sõlmimise etapp saab alata. Kõik kolm projekti hõlmavad partnereid Eestist ja Vene Föderatsioonist.

Read more

10 June 2012 Euroopa Komisjon on väljastanud märgukirja seoses riigi ja päritolumaa reeglistikuga

Euroopa Komisjon väljastas märgukirja seoses riigi ja päritolumaa reeglistikuga k.a. 15. mail. Kirja eesmärk on selgitada riigi ja päritolumaa reeglite kohaldamist viiele Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 piiriülesele koostöö programmile, kus osaleb Vene Föderatsioon.

Read more

26 May 2012 Esimeses taotlusvoorus eraldati projektidele kokku 24 067 718,02 eurot

Ühtekokku on toetuslepingud allkirjastatud 25 projektiga, milledele programmi poolne eraldatud kaasrahastus on 24 067 718, 02 eurot.     Read more

27 April 2012 Allkirjastati toetusleping programmi ühise korraldusasutuse ning Tartu Ülikooli (Eesti) vahel 1 520 731, 16 euro suuruseks projekti kaasrahastamiseks

Tartu Ülikool (Eesti) koos kahe partneriga Eestist, kolme partneriga Lätist ja kolme partneriga Venemaalt viib ellu piiriülese koostööprojekti „ARCHAEOLOGY, AUTHORITY & COMMUNITY: cooperation to protect archaeological heritage“ arheoloogilise pärandi säilitamiseks. Projekt on heakskiidetud programmi 2. Prioriteedi: Ühised väljakutsed meede 2.2. Ajaloo ja kultuuripärandi säilitamine, kohalike traditsiooniliste oskuste toetamine raames.

Read more

18 April 2012 Programmi neljas uudiskiri on avaldatud

2012 aasta esimene uudiskiri on koostatud ning avaldatud programmi kodulehel.

Read more

17 April 2012 Toetuslepingud järgneva viie projektiga, mis esimeses taotlusvoorus heakskiidetud, on allkirjastatud

Aprilli  kahel esimesel nädalal allkirjastati ühise korraldusasutuse poolt viis toetuslepingut ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi esimeses taotlusvoorus heakskiidetud projektidega.

Read more

16 April 2012 Allkirjastati toetusleping ühise korraldusasutuse ja Euroregion Läti kontori „Country of lakes“ (Läti) vahel 1 688 913,00 euro suuruseks projekti kaasrahastamiseks

Projekt „Increasing traffic system`s capacity within EE-LV-RU international importance transport corridors“ on heakskiidetud programmi ühise seirekomitee ja Euroopa Komisjoni poolt programmi 1. prioriteedi meetme 1.2- Transport, logistika ja kommunikatsioonilahedused raames. Projekt hõlmab 14 partnerit, mis on partnerite arvukuselt teine esimeses taotlusvoorus toetatud projektide hulgast.

Read more

4 April 2012 Kinnitati Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi toetuste tööprogramm 2012 aastaks

Ühine seirekomitee kinnitas 29.märtsil 2012.a. Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi toetuste tööprogrammi 2012.aastaks.

Read more

30 March 2012 Allkirjastati toetusleping ühise korraldusasutuse ning Eesti Jalgpalli Liidu vahel 299 342,25 euro suuruseks projekti kaasrahastamiseks

Eesti Jalgpalli Liit (Eesti) koostöös FC Narva Trans (Eesti) ja Petseri rajooni administratsiooni laste spordikooliga (Venemaa) viivad ellu piiriülese koostööprojekti „Cross countries through football“  programmi 3.prioriteedi: Inimestevaheline koostöö meede 3.2 – Koostöö kultuuri-, spordi-, hariduse-, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas raames.

Read more

30 March 2012 ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi teise piiratud taotlusvooru laekus 332 projekti lühikirjeldust

Teise piiratud taotlusvooru laekus ettenähtud tähtajaks, 27.veebruar 2012 ühisele tehnilise sekretariaadile ja  selle harukontoritele ühtekokku 332 projekti lühikirjeldust. Posti teel paberkandjal projekti lühikirjelduste laekumise tähtaeg oli 27.märts 2012.

  Read more

Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map