Today is Friday, 2024.07.12

News

Search news: Search
29 January 2013 Eiropas Komisija atbalsta 20 projektu pieteikumus 2.projektu konkursa ietvaros

2013. gada 14. janvārī Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā vadošā iestāde saņēma vēstuli no Eiropas Komisijas Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta saistībā ar 20 projektu pieteikumiem, kuri ar Apvienotās uzraudzības komitejas (turpmāk tekstā - AUK) lēmumu 2012. gada decembrī tika rekomendēti programmas finansējuma saņemšanai. Read more

29 January 2013 20 teise taotlusvooru projektitaotlust on saanud Euroopa Komisjoni poolse heakskiidu

2013.aasta 14. jaanuaril sai Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi ühine korraldusasutus positiivse tagasiside Euroopa Komisjoni arengu ja koostöö peadirektoraadilt, mis puudutab 20 projektitaotlust, mis programmi ühise seirekomitee poolt 2012. aasta detsembris toimunud koosolekul heaks kiideti. Read more

23 January 2013 20 Проектных Заявок, рекомендованных к финансированию в рамках 2-го конкурса проектных предложений, получили поддержку от Европейской Комиссии

14 января 2013 года Совместный Управляющий Орган Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия получил положительный ответ со стороны Общего Директората по Развитию и Сотрудничеству в Европейской Комиссии, касательно 20 проектных заявок, которые были рекомендованы к финансированию Совместным Мониторинговым Комитетом Программы во время совещания, проводимого в декабре 2012 года. Таким образом все 20 проектных заявок были одобрены. Еврокомиссия отметила в своем письме, что достигнут важный результат и подписанные в будущем грант-контракты приведут к ощутимым результатам в приграничной территории Программы.  
Read more
22 January 2013 PHOTO YOUTH: New skills of taking photos results into International Photo Exhibition PHOTO YOUTH: New skills of taking photos results into International Photo Exhibition

International Photo Exhibition „PHOTO YOUTH” was opened on 18 January 2013 in prominent Riga Art Space in Riga, Latvia. Young people with disabilities from Latvia and Russia have learned the art of taking photos within the Project „PHOTO YOUTH”, which began its implementation in January 2012. Programme financing for implementation of planned activities is 259015, 20 euro.
Read more

21 January 2013 KEEP – передача информационных данных

Недавно в базе данных проекта «KEEP» была опубликована информация о проектах 1-го конкурса проектных предложений в рамках Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия. 

База данных KEEP представляет собой он-лайн инструмент и интернет портал, который аккумулирует, капитализирует и обеспечивает передачу данных со стороны Программы INTERACT и Программы Европейского Территориального Сотрудничества, предоставляя базу данных по проектам 2000-2006 INTERREG / 2007-13 по Программе Европейского Территориального Сотрудничества, поскольку подобная информация размещена только на сайтах Программ. Программы Европейского Инструмента Соседства и Партнерства  постепенно осваивают базу KEEP. 
Read more
21 January 2013 KEEP – info ja teadmiste edasiandmine

ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi esimese taotlusvooru projektide andmed on hiljuti avaldatud ka KEEP andmebaasis. KEEP on  loodud online tööriista ja internatiportaalina, mis rakendab, kapitaliseerib ja tagab teadmiste edasiandmise nii INTERACTist kui ka Euroopa territoriaalse koostöö programmidest ning annab ülevaate 2000-2006 INTERREG/ 2007-2013 Euroopa territoriaalse koostöö programmide projektidest. ENPI programmid on järk-järgult ühinemas KEEP andmebaasiga. Read more

18 January 2013 20 Project Applications recommended for financing within the 2nd Call for Proposals receive support from the European Commission

The Joint Managing Authority of the Estonia-Latvia-Russia cross border cooperation programme on 14 January 2013 has received a positive feedback from the Directorate General for Development and Cooperation of the European Commission with regard to 20 Project Applications that were recommended for financing by the Joint Monitoring Committee of the Programme during its meeting in December 2012. Thus all 20 Project Applications are approved. As noted in the letter of the EC – this is a very important result and Grant Contracts to be signed shall turn in tangible results for beneficiaries in cross border area covered by the Programme. Read more

17 January 2013 KEEP - Transfer of Knowledge

Data about the 1st Call Projects of the ENPI Estonia-Latvia-Russia cross border cooperation programme resently has been published in KEEP Data base. KEEP is conceived as an online tool and internet portal that utilises, capitalises and ensures the transfer of the knowledge of both INTERACT and European Territorial Cooperation programme information and gives an overview of 2000-2006 INTERREG / 2007-13 European Territorial Cooperation projects as this information is only stored at the Programme level. ENPI programmes are gradually joining KEEP.   Read more

15 January 2013 Завершено финансирование Программного периода 2007-2013

13 и 14 декабря 2012г в Риге, Латвия прошло 6-е совещание Совместного Мониторингового Комитета по Программе Приграничного Сотрудничества Эстония-Латвия-Россия ЕИСП. Совещание вела Илзэ Криева – заместитель директора отдела развития финансовых инструментов Министерства защиты окружающей среды и регионального развития Латвии.  Read more

14 January 2013 Toimus programmi 6. ühise seirekomitee koosolek Riias

13. ja 14. detsembril 2012 toimus Riias (Läti) ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi kuues ühise seirekomitee koosolek. Koosolekut juhatas Ilze Krieva – Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu ministeeriumi arenguinstrumentide osakonna asedirektor. Seirekomitee liikmed, kelleks on Eesti, Läti ja Venemaa riiklike ja regionaalsete asutuste esindajad, arutasid programmi elluviimisega seonduvaid küsimusi.

Read more

Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map