Today is Thursday, 2023.12.07

News

Search news: Search
16 December 2013 Programmas Apvienotā uzraudzības komitejas astotā sanāksme notika Tallinā, Igaunijā

2013.gada 11.decembrī Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā uzraudzības komiteja (AUK) norisinājās Tallinā, Igaunijā. 2013.gadā priekšsēdētāja amats ir Igaunijas Republikas pārvaldībā un komitejas darbu vadīja Igaunijas Iekšlietu ministrijas, Eiropas teritoriālās sadarbības biroja padomniece Silja Lipp. Arī pārstāvis no Eiropas Komisijas Alejandro Eggenschwiler piedalījās sanāksmē. Read more

29 November 2013 Igaunijas – Krievijas un Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gada periodam ir atklātas publiskam sagatavošanas procesam

Sabiedriskā apspriešana notika 2013.gada 5.novembrī Sanktpēterburgā un tā tika organizēta, lai diskutētu par Igaunijas – Krievijas un Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmām 2014. – 2020.gadu periodam. Apspriešanā piedalījās 38 dalībnieki no Krievijas Federācijas: pārstāvji no Sanktpēterburgas, Pleskavas un Ļeņingrada apgabala administrācijas, projektu partneri no pašreizējās Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas un izglītības, zinātnes, veselības, ekoloģijas u.c. nozaru pārstāvji.
Read more

25 November 2013 VIA HANSEATICA: Projekta prezentācija Krievijas Forumā Sanktpēterburgā

Krievijas XII forumā „Stratēģiskā plānošana reģionos un Krievijas pilsētās” Sanktpēterburgā, Krievijā no 21. līdz 22.oktobrim tika prezentēts Igaunijas-Latvijas-Krievijas PSP Programmas projekts Via Hanseatica un tūrisma ceļš ar identisku nosaukumu, tādējādi veicinot projekta atpazīstamību. Read more

20 November 2013 ESTLATRUS TRAFFIC: Unikāla pilsētvide piesaista iedzīvotājus un attīsta uzņēmējdarbību

Domājot par pašvaldību ilgtermiņa redzējumu pilsētas telpiskajā attīstībā, turpinās  rokasgrāmatas un e-kataloga "Inovatīvi ielu telpas dizaina risinājumi - ilgspējīga transporta un sabiedriskās telpas attīstība Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas pilsētās" izstrāde Latvijas-Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „ESTLATRUS TRAFFIC” ietvaros. Projekta pārstāvji tikās Igaunijā, lai kopīgi iepazītu  Veru (Võru) pilsētvidi, izanalizētu paveikto,  diskutētu par ilgtspējīgu un videi draudzīgu pilsētas plānošanu, definētu katrai vietai  īpašās un unikālās priekšrocības, patiesās atšķirības. Read more

11 November 2013 LSG DEVELOPMENT: Biznesa vadīšanas apmācības lauksaimniecības jomā Šugozero apgabala administrācijā, Krievijā

24.-25.oktobrī Šugozero apgabala administrācijā, Krievijā norisinājās apmācību trešais posms par izglītības jautājumiem, kuras notika projekta „Vietējo pašpārvalžu attīstības veicināšana, lai uzlabotu dzīves kvalitāti lauku apvidos” (LSG Development) ietvaros, šoreiz ar uzsvaru uz lauksaimniecību. Apmācību laikā tika apskatīti jautājumi, kas nozīmīgi uzsākot un darbojoties lauksaimniecības uzņēmējdarbības sfērā.
Šis pasākums piesaistīja plašu speciālistu loku. Pasākumā piedalījās speciālisti no Tikhvinas rajona administrācijas un Ļeņingradas apgabala vadības.
Read more

30 September 2013 Diskutē par pārrobežu sadarbības nākotni starp Krievijas Federāciju, Eiropas Savienību un Norvēģiju Gada konferencē Krievijā Diskutē par pārrobežu sadarbības nākotni starp Krievijas Federāciju, Eiropas Savienību un Norvēģiju Gada konferencē Krievijā

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotās vadošās iestādes vadītāja Dace Grūberte, kas pārstāv arī Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, uzrunāja IX Gadskārtējās starptautiskās konferences „Pārrobežu sadarbība: Krievijas Federācija, Eiropas Savienība un Norvēģija” plašo auditoriju 20.septembrī Petrozavodskā, Karēlijas republikā, Krievijas Federācijā. Grūberte uzsvēra plašās iespējas kopīgai attīstībai pierobežas reģionos, kuri tiek iekļauti pārrobežu sadarbības reģionos: piemēram, ražošanas pieaugums, tirdzniecības un tranzīta apjoms, loģistikas pakalpojumu izmantošana, jaunu darba vietu radīšana, investīciju piesaistīšana no pierobežu reģioniem. Jaunajā programmas periodā no 2014. – 2020.gadam tiks ieviesta divpusējā Latvijas – Krievijas programma. Grūberte paziņoja, ka jaunā programma tiks balstīta uz ekonomiskās sadarbības stiprināšanu un programmas teritorijas potenciāla izmantošanu. Read more

23 August 2013 Noslēdzies seminārs par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību ietvaros 2014. – 2020.gadam sagatavošanu

Ar mērķi izzināt Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. – 2020.gadam iesaistīto reģionu iespējas un būtiskākās intereses sadarbībai ar Krievijas robežreģionu organizācijām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 21.augustā, Rīgā, viesnīcā „AVALON Hotel” organizēja tematisko semināru. Read more

2 April 2013 INFROM: Seminārs aprobācijas grupas dalībniekiem Latvijas teritorijā INFROM: Seminārs aprobācijas grupas dalībniekiem Latvijas teritorijā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta ELRI-184 „Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu dabas un tehnogēno sistēmu monitoringam” (INFROM) ietvaros kopā ar projekta partneri Sanktpēterburgas Krievijas Federācijas Zinātņu Akadēmijas Informātikas un Automatizācijas institūtu (SPIIRAS), piedaloties projekta asociētajiem partneriem no Latvijas un Krievijas, 2013. gada 12. un 13. martā novadīja semināru aprobācijas grupas dalībniekiem Latvijas teritorijā. Semināra mērķis bija nodrošināt Latvijas zinātniekus, valsts un pašvaldību administrāciju pārstāvjus, uzņēmumu pārstāvjus un augstskolu personālu ar informāciju par projekta INFROM ieviešanas gaitu un iepazīstināt ar integrētās dabas un tehnisko objektu monitoringa sistēmas izstrādes procesu, kā arī ar dažādu datu izmantošanas iespējām, ieskaitot tālizpētes informāciju. Read more

7 March 2013 Izstādē „Skola 2013” popularizē dabas izglītības iespējas Igaunijā, Latvijā un Krievijā Izstādē „Skola 2013” popularizē dabas izglītības iespējas Igaunijā, Latvijā un Krievijā

Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros kopā ar projekta partneriem pagājušās nedēļas nogalē piedalījās izstādē „Skola 2013” un prezentēja dabas izglītības iespējas Latvijā, Igaunijā un Krievijā.

Četru dienu garumā izstādes apmeklētāji varēja iegūt informāciju par dažādām mācību iestādēm, interešu izglītību, dažādu mācību kursu piedāvājumu, tostarp arī par dabas izglītības iespējām. Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki stāstīja par Dabas izglītības centriem Latvijas un Igaunijas reģionos, tajos pieejamajiem dabas izglītības pakalpojumiem un iespējām, ko varēs izmantot ikviens interesents. Read more

22 February 2013 EKPI komunikāciju speciālisti diskutē par EKI PSP 2014-2020 komunikāciju vadlīnijām

13.-14. februārī notika 4. EKPI PSP sadarbības tīkla komunikāciju speciālistu sanāksme. Galvenais uzsvars tika likts uz esošo un tuvākajos gados sagaidāmo rezultātu un sasniegumu mārketingu un vizuālo atpazīstamību. INTERACT pārstāvji prezentēja iespējamos veidus kā nostiprināt komunikācijas komponenti projektu pieteikumos nākotnē.
Read more

Events calendar
December 2023
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Projects Map