Today is Friday, 2024.07.12

News

Search news: Search
30 March 2012 Allkirjastati toetusleping ühise korraldusasutuse ning Eesti Jalgpalli Liidu vahel 299 342,25 euro suuruseks projekti kaasrahastamiseks

Eesti Jalgpalli Liit (Eesti) koostöös FC Narva Trans (Eesti) ja Petseri rajooni administratsiooni laste spordikooliga (Venemaa) viivad ellu piiriülese koostööprojekti „Cross countries through football“  programmi 3.prioriteedi: Inimestevaheline koostöö meede 3.2 – Koostöö kultuuri-, spordi-, hariduse-, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas raames.

Read more

30 March 2012 Otrā projektu konkursa laikā tika saņemti 322 projektu idejas apraksti

Otrā ierobežotā konkursa laikā un līdz konkursa plānotajam iesniegšanas termiņa beigām 2012.gada 27.februārim Apvienotajā tehniskajā sekretariātā un tā filiālēs tika iesniegti 332 projektu idejas apraksti. Projektu ideju aprakstu papīra versijām atbilstošas elektroniskās versijas tika saņemtas līdz 2012.gada 27. martam.
Read more

30 March 2012 ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi teise piiratud taotlusvooru laekus 332 projekti lühikirjeldust

Teise piiratud taotlusvooru laekus ettenähtud tähtajaks, 27.veebruar 2012 ühisele tehnilise sekretariaadile ja  selle harukontoritele ühtekokku 332 projekti lühikirjeldust. Posti teel paberkandjal projekti lühikirjelduste laekumise tähtaeg oli 27.märts 2012.

  Read more

29 March 2012 Noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Igaunijas Futbola Asociāciju ar 299 342,25 eiro Programmas līdzfinansējumu

Igaunijas Futbola Asociācija kopā ar Futbola klubu Narva Trans (Igaunija) un Pečoru apgabala administrācijas Bērnu sporta skolu (Krievija) īstenos pārrobežu sadarbības projektu sporta jomā „Cross countries through football” prioritātē 3, pasākuma 3.2. ietvaros „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomās”. Projekta kopējais budžets ir 332 602,50 eiro.
Read more

29 March 2012 332 Concept Notes submitted within the 2nd Restricted Call for Proposals

By the set deadline of 27 February 2012  332 Concept Notes have been submitted to the Joint Technical Secretariat and its Branch Offices within the 2nd Restricted Call for Proposals of the Programme. Paper versions of the Concept Notes sent by mail were received until 27 March 2012. Read more

29 March 2012 Grant contract for 299 342,25 euro of the Programme co-financing countersigned by the JMA of the Programme and Estonian Football Association (Estonia).

Estonian Football Association (Estonia) together with FC Narva Trans (Estonia) and Administration of Pechory District, Children’s Sport School (Russia) will realize cross-border sports project „Cross countries through football” under the Priority 3 – Promotion of People to People cooperation, Measure 3.2 - Cooperation in spheres of culture, sport, education, social and health care. Total budget of the project is 332 602,50 euro. Read more

19 March 2012 Liela mēroga projekti iesniedz pilnās pieteikuma formas

Līdz noteiktajam iesniegšanas termiņam 2012.gada 2.martā Apvienotā tehniskā sekretariāta galvenajā birojā Rīgā un filiālēs Tartu, Jõhvi un Pleskavā tika iesniegti pieci pilni liela mēroga projektu pieteikumi. Read more

19 March 2012 Noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Latgales reģiona attīstības aģentūru ar 284 105,59 eiro Programmas līdzfinansējumu

Latgales reģiona attīstības aģentūra (Latvija) ir parakstījusi Granta līgumu un kopā ar Pleksavas valsts izglītības institūtu „Bērnu un jauniešu sporta treniņu centru” (Krievija) īstenos pārrobežu sadarbības projektu sporta jomā „Promotion of Healthy Life-Style Organizing Sport Events in Latgale and Pskov Regions” prioritātē 3, pasākuma 3.2. ietvaros „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomās”. Projekta kopējais budžets ir 315 672,88 eiro Read more

19 March 2012 Noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Limbažu novada domi ar 271 140,53 eiro Programmas līdzfinansējumu

Limbažu novada domes priekšsēdētājs Aigars Legzdiņš ir parakstījis Granta līgumu un Limbažu novada dome kopā ar Salacgrīvas novada domi un Volhovas un Volhovas pašvaldības teritorijas pašvaldību administrāciju (Krievija) īstenos pārrobežu sadarbības projektu kultūras jomā „Cooperation in the theater and the music arts development” prioritātē 3, pasākuma 3.2. ietvaros „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomās”. Projekta kopējais budžets ir 301 267,00 eiro. Read more

Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map