Today is Sunday, 2024.05.19

News

Search news: Search
29 January 2013 Eiropas Komisija atbalsta 20 projektu pieteikumus 2.projektu konkursa ietvaros

2013. gada 14. janvārī Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā vadošā iestāde saņēma vēstuli no Eiropas Komisijas Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta saistībā ar 20 projektu pieteikumiem, kuri ar Apvienotās uzraudzības komitejas (turpmāk tekstā - AUK) lēmumu 2012. gada decembrī tika rekomendēti programmas finansējuma saņemšanai. Read more

11 January 2013 Pieņemti lēmumi par programmes finansējumu programmēšanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam

2012. gada 13. un 14. decembrī Rīgā notika EKPI Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 6. Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksme. Sanāksmi vadīja Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniece Ilze Krieva. Nacionālo un reģionālo iestāžu pārstāvji no Igaunijas, Latvijas un Krievijas diskutēja par aktuāliem programmas ieviešanas jautājumiem.
  Read more

2 January 2013 Uzlabos divu robežkontroles punktu caurlaidību uz Latvijas – Krievijas robežas

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (Latvija) parakstījusi granta līgumu par 5,8 miljonu eiro EKPI Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējumu.  Liela mēroga projekts "“Vientuļu” robežkontroles punkta rekonstrukcija un “Bruņiševas” robežkontroles punkta sakārtošana” tika apstiprināts programmas 1. prioritātes – sociālekonomiskās attīstības veicināšana, pasākuma – transports, loģistika un komunikāciju risinājumi ietvaros un palielinās robežpunktu Vientuļi/Ļudonka un Pededze/Bruņiševa kvalitatīvo un kvantitatīvo caurlaidību, tādējādi uzlabojot kopējo Latvijas – Krievijas robežpunktu infrastruktūras caurlaidību. Read more

5 December 2012 Finansējuma saņēmējus un partnerus no Krievijas iepazīstina ar Eiropas Komisijas nostāju pievienotā vērtības nodokļa attiecināmības jautājumā

Divos semināros par atskaišu sagatavošanu, kuri notika Pleskavā un Sanktpēterburgā, Krievijā aptuveni 60 dalībnieki saņēma ilgi gaidītās ziņas par PVN attiecināmību. Apvienotā tehniskā sekretariāta darbinieki iepazīstināja finansējuma saņēmējus un partnerus ar Eiropas Komisijas 2012. gada 22. novembra vēstules saturu un skaidrojumu.

Read more

4 December 2012 Eiropas Komisija precizē nostāju pievienotās vērtības nodokļa attiecināmības jautājumā finansējuma saņēmējiem no Krievijas

Eiropas Komisija 2012. gada 22. novembrī ir nosūtījusi vēstuli Krievijas Federācijas Reģionālās attīstības ministrijai, atbildot uz ilgi neatrisināto jautājumu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) attiecināmību finansējuma saņēmējiem no Krievijas. Vēstulē paskaidroti nosacījumi, pie kuriem PVN ir attiecināms piecās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvara pārrobežu sadarbības programmās, kurās piedalās Krievija.
Read more

29 November 2012 Pirmie semināri par atskaišu sagatvošanu notiek Latvijā un Igaunijā

1.projektu konkursā apstiprinātie projekti pašreiz gatavo un iesniedz pirmās projektu ieviešanas atskaites. Aptuveni puse no 25 atbalstītajiem projektiem jau iesniegusi to pirmās atskaites Apvienotā tehniskā sekretariātā. Lai atvieglotu atskaišu sagatavaošanu, latviski un igauniski runājošie sekretariāta darbinieki atskaišu semināros prezentēja un diskutēja par vispārējiem atskaites nosacījumiem, saturisko un finanšu atskaiti, kā arī komunikāciju sadaļu atskaitē. 14. novembrī seminārs notika Rīgā, Latvijā un 15. novembrī Tartu, Igaunijā. Attiecīgi 27. un 28. novembrī identiski semināri notiks Pleskavā un Sanktpēreburgā, Krievijā.
Read more

7 November 2012 Programmas gada pasākuma laikā Igaunijā tika apmeklēta projekta īstenošanas vieta Krievijā

2012.gada 31.oktobrī notika Programmas gada pasākums tikko uzceltā ēkā Tartu Universitātes Narvas koledžā, Narvā pulcēja aptuveni 160 dalībniekus no Igaunijas, Latvijas un Krievijas. Godājami runātāji kā Sīms Kīslers, Igaunijas iekšlietu ministrijas reģionālo lietu ministrs, Dace Grūberte, Apvienotās vadošās iestādes vadītāja un Aleksandrs Cibuļskis, Starptautisko attiecību un pārrobežu sadarbības departamenta direktors no  Krievijas reģionālās attīstības ministrijas atklāja šo pasākumu ar draudzīgu rokasspiedienu. Read more

24 October 2012 Programma tika pārstāvēta INTERACT ENPI Gada konferencē

No 2012.gada 16. – 17.oktobrim INTERACT ENPI projekts Gada konferencē pie Nāves jūras, Jordānijā pulcēja ES un tās partnervalstis, kas sadarbojas Eiropas Kaimiņattiecību un Partnerības Instrumenta ietvarā. Galvenās diskusijas bija par gatavošanos nākotnes ENI PSP Programmu 2014.-2020.gadam plānošanu. Prezentācijās tika iekļauta informācija par ENPI PSP darbības perioda statistiku un Eiropas Sadarbības dienas aktivitātēm. Igaunijas – Latvijas – Krievijas Programma bija viena no divām Programmām, kas tika uzaicinātas prezentēt izvēlēto pieeju un sasniegtos rezultātus. Read more

19 September 2012 Eiropas Savienība darbībā - svinēsim Eiropas sadarbības dienu 21.septembrī! Eiropas Savienība darbībā - svinēsim Eiropas sadarbības dienu 21.septembrī!

Eiropas Parlamentā Briselē, izsludinot vairāk nekā 200 pasākumu 40 valstīs, par ES reģionu politiku atbildīgais Komisijas loceklis Johanes Hāns teica: "Teritoriālās sadarbības projekti palīdz vairot uzticēšanos. Tie veicina saprašanos. Tie ir Eiropas integrācijas galvenās sastāvdaļas. Tie satuvina ļaudis — tāda ir Eiropas Savienība darbībā."
Eiropas sadarbības dienu 2012, ar saukli “Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei!” parīt 21.septembrī svinēs visā Eiropā. Eiropas reģionu un valstu pārrobežu sadarbības sasniegumus cildinās Eiropas sadarbības dienā, kuru pirmoreiz vienā un tajā pašā laikā visā Eiropā svinēs gan ES dalībvalstis, gan kaimiņvalstis.
Read more

24 July 2012 Fotoattēlu konkurss "Eiropa manā reģionā" Fotoattēlu konkurss "Eiropa manā reģionā"

Vai vēlaties laimēt ciparkameras aprīkojumu EUR 1000 vērtībā un turklāt arī ceļojumu divatā uz Briseli?  Piedalieties fotoattēlu konkursā "Eiropa manā reģionā" jau šovasar! Informācija par konkursu atrodama Eiropas Komisijas lapā vietnē Facebook.
Read more

Events calendar
May 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
Projects Map