Today is Friday, 2024.06.21

News

Search news: Search
9 December 2011 Allkirjastati toetusleping programmi ühise korraldusasutuse ning Läti Kämpingute Assotsiatsiooni vahel 260 496 euro suuruse toetuse eraldamiseks Allkirjastati toetusleping programmi ühise korraldusasutuse ning Läti Kämpingute Assotsiatsiooni vahel 260 496 euro suuruse toetuse eraldamiseks

260 496,00 eurot on programmi poolseks kaasfinantseerimiseks eraldatud Läti Kämpingute Assotsiatsioonile (Latvian Campsite Association).
Projekti  „Enjoy the best in Latvia, Estonia and Russia“ toetuslepingu allkirjastas toetuse saaja poolt Läti Kämpingute Assotsiatsiooni esinaine Tija Alondere.
Read more

8 December 2011 Еще один Грант контракт на сумму 260 496 евро Программного co-финансирования был подписан между СУО Программы и Латвийской Ассоциацией Кемпингов Еще один Грант контракт на сумму 260 496 евро Программного co-финансирования был подписан между СУО Программы и Латвийской Ассоциацией Кемпингов

Грант контракт по проекту “Enjoy the best in Latvia, Estonia and Russia” был подписан Председателем Совета  Латвийской Ассоциации Кемпингов Тией Алондереe. Read more

8 December 2011 Another Grant contract for 260 496, 00 euro of the Programme co-financing countersigned by the JMA of the Programme and the Latvian Campsite Association Another Grant contract for 260 496, 00 euro of the Programme co-financing countersigned by the JMA of the Programme and the Latvian Campsite Association

Grant Contract for the project “Enjoy the best in Latvia, Estonia and Russia” from the Latvian Campsite Association side was signed by the Chairwomen of the Board Ms Tija Alondere. Read more

5 December 2011 Divi jauni darbinieki ir pievienojušies Apvienotā tehniskā sekretariāta komandai galvenajā birojā Rīgā

Projektu vadītājs Liela mēroga projektiem Aleksejs Šaforostovs un Finanšu eksperta asistents Sergejs Dubčaks uzsāka darbu š.g. 28. novembrī.

Read more

30 November 2011 Two new staff members joined the team of the Joint Technical Secretariat Main Office in Riga

Project Manager for Large Scale Projects Mr. Aleksejs Šaforostovs and Financial manager assistant Mr.Sergejs Dubčaks has joined the Secretariat staff on 28 November 2011. Read more

25 November 2011 Три Грант Контракта подписаны с проектами в рамках 1-го Конкурса проектных предложений

Двустороннее подписание первых 3 Грант Контрактов по проектам, отобранным в рамках 1-го Конкурса проектных предложений, состоялось между Совместным Управляющим Органом Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия и Заявителем проекта в присутствии представителей властей Эстонии, Латвии и России во время Ежегодной Конференции и Форума Партнеров «Стратегическое сотрудничество – Объединенные границами», состоявшейся 16 ноября 2011г. В Санкт-Петербурге.
Read more

25 November 2011 Итоги и презентации Ежегодной Конференции и Форума Встреч «Стратегическое сотрудничество – Объединенные границами» теперь опубликованы на сайте

150 участников встретились на Ежегодной Конференции и Форуме Встреч «Стратегическое сотрудничество – Объединенные границами» Программы. Около 80 участвовали в Форуме Поиска Партнеров, который был организован организацией «Содействие развитию регионального потенциала». Во время Конференции было подписано 3 грант контракта в рамках 1-го конкурса проектных предложений и проведена Пресс-Конференция.
Выражаем благодарность модераторам и спикерам пленарных заседаний за их бесценный вклад в проведение Конференции. Read more

24 November 2011 Esimeses taotlusvoorus heakskiidetud taotlustest on kolme projektiga toetuslepingud allkirjastatud

16. novembril 2011 allkirjastati St.Peterburis (Venemaa) ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi aastakonverentsi ja kontaktfoorumi „Strateegiline koostöö – piirid ühendavad“ raames esimeses taotlusvoorus heakskiidetud taotlustest kolme esimese projektiga toetuslepingud programmi korraldusasutuse ning toetuse saajate poolt ning seda Eesti, Läti ja Vene riiklike asutuste esindajate kohalolekul. Read more

24 November 2011 Aastakonverentsi ja kontaktfoorumi „Strateegiline koostöö – piirid ühendavad“ kokkuvõte ja ettekanded on nüüdsest leitavad ka internetist

ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi aastakonverentsil ja kontaktfoorumil „Strateegiline koostöö – piirid ühendavad“ oli osalejaid 150 . Neist umbes 80 võtsid osa Regionaalse suutlikkuse tõstmise algatuse poolt juhitud kontaktfoorumist. Konverentsi ajal allkirjastati kolm esimest toetuslepingut projektidega, mis esimeses taotlusvoorus heaks kiideti ning korraldati pressikonverents. Täname moderaatoreid ning ettekannete esitajaid nende panuse eest konverentsil.

Read more

22 November 2011 Summary and presentations of the Annual Conference and Contact Forum „Strategic Cooperation – United by Borders” are available on-line now Summary and presentations of the Annual Conference and Contact Forum „Strategic Cooperation – United by Borders” are available on-line now

150 participants gathered for the Annual Conference and Contact Forum „Strategic Cooperation – United by Borders” of the Programme. From them about 80 participated in the Partner Search Point activities organized by Regional Capacity Building Initiative. During the Conference 3 Grant Contracts with 1st call Projects has been signed and Press Conference took place.
Thanks to moderators of panels and panel speakers for their valuable contribution to the content of the Conference.
Read more

Events calendar
June 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Projects Map