Today is Monday, 2024.07.22

News

Search news: Search
18 June 2012 Trīs liela mēroga projekti gatavojas granta līgumu slēgšanai

2012. gada 4.jūnijā Eiropas Komisija informēja  Apvienoto vadošo iestādi par konsultāciju rezultātiem saistībā ar projektu ELR-LSP-1,2 un 6 pilnām pieteikumu formām.  Šo projektu pieteikumi “ir atzīti par pieņemamiem attiecībā uz to iespējamību, ietekmi uz vidi un zemes īpašumtiesībām”. Līdz ar to pieteikumi ir apstiprināti un tiek uzsākta grantu līgumu sagatvošana. Visos 3 projektos iesaistīti partneri no Igaunijas un Krievijas Federācijas. 
Read more

28 May 2012 Eiropas Komisija ir sagatavojusi komentāru par „valsts piederības un izcelsmes noteikumiem”

Eiropas Komisija 2012.gada 15.maijā ir sagatavojusi komentāru par „valsts piederības un izcelsmes noteikumiem”. Šī komentāra mērķis ir izskaidrot pieteikumu par valsts piederības un izcelsmes noteikumiem piecām Pārrobežu sadarbības programmām 2007. – 2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros, kurās piedalās Krievijas Federācija. Komentāra skaidrojumu lūdzu izlasiet  biežāk uzdoto jautājumu sadaļā (FAQ)  šeit. Read more

28 April 2012 Granta līgumi parakstīti ar visiem 1.projektu konkursā apstiprinātajiem projektiem

Ar 25 projektiem, kurus programmas Apvienotā Uzradzības komiteja apstiprinātaja 2011. gada jūnijā, ir parakstīti granta līgumi par kopējo programmas līdzfinansējumu 24 067 718, 02 eiro apmērā.  Pilns programmas 1. projektu konkursā apstiprināto projektu saraksts, ar kuriem parakstīti granta līgumi  par programmas līdzfinansējuma piešķiršanu laika periodā no 2011. gada novembra līdz 2012. gada aprīlim atrodams šeit. Read more

27 April 2012 Ir noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Tartu Universitāti ar programmas līdzfinansējumu 1 520 731,16 eiro apmērā

Tartu Universitāte, Igaunija kopā ar diviem partneriem no Igaunijas, trīs partneriem no Latvijas un trīs partneriem no Krievijas īstenos pārrobežu sadarbības projektu saistībā ar arheoloģiskā mantojuma saglabāšanu „ARCHAEOLOGY, AUTHORITY & COMMUNITY: cooperation to protect archaeological heritage“ prioritātē 2, pasākumā 2.2. Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un atbalsts tradicionālo prasmju saglabāšanai. Projekta kopējais budžets ir 1 714 515,66 eiro. Read more

18 April 2012 Publicēts ceturtais programmas laikraksts

2012.gada pirmais programmas laikraksts ir apkopots un publicēts programmas interneta mājas lapā šeit. Read more

16 April 2012 Parakstīti pieci Granta līgumi Pirmā projektu konkursa ietvaros

Šodien Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics ir parakstījis Granta līgumu projektam “Establishment of Environment in Võru (EE), Sigulda (LV), St.Petersburg (RU) for development of tourism” ar 1 530 000, 00 eiro Programmas līdzfinansējumu. Kopumā pirmajās divās aprīļa nedēļās tika parakstīti pieci Granta līgumi Pirmā projektu konkursa ietvaros no Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas EKPI 2007.-2013.gadam Apvienotās vadošās iestādes un Projekta galveno partneru puses.
Read more

16 April 2012 Ir noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroju par 1 688 913, 00 eiro Programmas līdzfinansējumu

Projekts “Increasing traffic system’s capability within EE-LV-RU international importance transport corridors” ir apstiprināts Programmas Apvienotajā uzraudzības komitejā un Eiropas Komisijā prioritātē 1, pasākumā 1.2., loģistika un komunikāciju risinājumi. Tas apvieno 14 partnerus, kas ir otrais lielākais partneru skaits pirmā projektu konkursa apstiprināto projektu vidū. Kopējais projekta budžets ir 1 876 570,00 eiro. Read more

4 April 2012 Apstiprināta 2012. gada darba programma grantiem

Igaunijas - Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Apvienotās vadošās iestādes 2012. gada darba programma grantiem ir apstiprināta Apvienotajā uzraudzības komitejā 2012.gada 29.martā. Read more

30 March 2012 Otrā projektu konkursa laikā tika saņemti 322 projektu idejas apraksti

Otrā ierobežotā konkursa laikā un līdz konkursa plānotajam iesniegšanas termiņa beigām 2012.gada 27.februārim Apvienotajā tehniskajā sekretariātā un tā filiālēs tika iesniegti 332 projektu idejas apraksti. Projektu ideju aprakstu papīra versijām atbilstošas elektroniskās versijas tika saņemtas līdz 2012.gada 27. martam.
Read more

29 March 2012 Noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Igaunijas Futbola Asociāciju ar 299 342,25 eiro Programmas līdzfinansējumu

Igaunijas Futbola Asociācija kopā ar Futbola klubu Narva Trans (Igaunija) un Pečoru apgabala administrācijas Bērnu sporta skolu (Krievija) īstenos pārrobežu sadarbības projektu sporta jomā „Cross countries through football” prioritātē 3, pasākuma 3.2. ietvaros „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomās”. Projekta kopējais budžets ir 332 602,50 eiro.
Read more

Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map