Today is Thursday, 2023.12.07

News

Search news: Search
19 March 2012 Liela mēroga projekti iesniedz pilnās pieteikuma formas

Līdz noteiktajam iesniegšanas termiņam 2012.gada 2.martā Apvienotā tehniskā sekretariāta galvenajā birojā Rīgā un filiālēs Tartu, Jõhvi un Pleskavā tika iesniegti pieci pilni liela mēroga projektu pieteikumi. Read more

19 March 2012 Noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Latgales reģiona attīstības aģentūru ar 284 105,59 eiro Programmas līdzfinansējumu

Latgales reģiona attīstības aģentūra (Latvija) ir parakstījusi Granta līgumu un kopā ar Pleksavas valsts izglītības institūtu „Bērnu un jauniešu sporta treniņu centru” (Krievija) īstenos pārrobežu sadarbības projektu sporta jomā „Promotion of Healthy Life-Style Organizing Sport Events in Latgale and Pskov Regions” prioritātē 3, pasākuma 3.2. ietvaros „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomās”. Projekta kopējais budžets ir 315 672,88 eiro Read more

19 March 2012 Noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Limbažu novada domi ar 271 140,53 eiro Programmas līdzfinansējumu

Limbažu novada domes priekšsēdētājs Aigars Legzdiņš ir parakstījis Granta līgumu un Limbažu novada dome kopā ar Salacgrīvas novada domi un Volhovas un Volhovas pašvaldības teritorijas pašvaldību administrāciju (Krievija) īstenos pārrobežu sadarbības projektu kultūras jomā „Cooperation in the theater and the music arts development” prioritātē 3, pasākuma 3.2. ietvaros „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomās”. Projekta kopējais budžets ir 301 267,00 eiro. Read more

19 March 2012 Ir noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Turi pašvaldību Igaunijā ar 234 285,00 eiro Programmas līdzfinansējumu

Turi pašvaldība kopā ar bezpeļņas organizāciju “Imperatorski Voksal” (Sanktpēterburga, Krievija) īstenos pārrobežu sadarbības projektu tūrisma attīstības jomā „Exploring the history of narrow gauge railway“ prioritātē 1, pasākumā 1.3. „Tūrisma attīstība”. Kopējais projekta budžets ir 261 285,00 eiro. Read more

19 March 2012 Ir noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Rīgas Tehnisko universitāti Latvijā ar 881 156,00 eiro Programmas līdzfinansējumu

Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar Sanktpēterburgas informācijas un automatizācijas institūtu RAS īstenos pārrobežu vides un dabas resursu aizsardzības projektu „Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems” prioritātē 2 – kopējie izaicinājumi, pasākumā 2.1. kopējas aktivitātes, lai aizsargātu vidi un dabas resursus. Projekta kopējais budžets ir 989 356,00 eiro Read more

19 March 2012 Piektā Apvienotā uzraudzības komiteja notiks 4.-5.aprīlī

Piektā Apvienotās uzraudzības komitejas tikšanās notiks 4.-5.aprīlī Pleskavā, Krievijā. Tikšanās laikā tiks pārskatīts Programmas ieviešanas process un gaita, jo īpaši saistībā ar Liela mēroga projektiem, kā arī pirmo un otro projektu konkursu. Tiks pieņemti lēmumi, kas nepieciešami, lai turpmāk nodrošinātu Programmas ieviešanas kvalitāti un efektivitāti. Read more

19 March 2012 Trešais seminārs pirmā projektu konkursa finansējuma saņēmējiem un partneriem notika Pleskavā, Krievijas Federācijā

Apvienotais tehniskais sekretariāts sadarbībā ar Reģionālās kapacitātes stiprināšanas iniciatīvas (Regional Capacity Building Initiative) projektu organizē 5. un 6. martā trešo semināru pirmā projektu konkursa finansējuma saņēmējiem un partneriem, kas tika apstiprināti pirmā projekta konkursa laikā. Semināra mērķis ir detalizēti iepazīstināt apstiprināto projektu Labuma guvējus un projekta partnerus ar Programmas prasībām, lai nodrošinātu atbilstošu projektu ieviešanas procesu un vienmērīgu projektu atskaišu iesniegšanu. Trīs identiski semināri tika organizēti gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Krievijā.
Read more

1 March 2012 Noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Räpina pašvaldību Igaunijā ar 1 980 060,30 eiro Programmas līdzfinansējumu

Räpina pašvaldība kopā ar diviem partneriem no Pečoriem, Krievijā „Pečoru rajona un pilsētas kultūras institūciju administrācija” un Viļakas pilsētas domi īstenos pārrobežu sadarbības infrastruktūras investīciju projektu „Development of the centres for culture and creative industries in Räpina, Vilaka and Pechory”, kas atrodas prioritātē 2. Kopējie izaicinājumi, pasākumā 2.3. Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un atbalsts tradicionālo prasmju saglabāšanai. Read more

1 March 2012 Noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Krievijas Federācijas nekomerciālās partnerības North-West Funding Service Centre

Nekomerciālās partnerības centrs kopā ar partneriem no Krievijas Federācijas, Igaunijas un Latvijas realizēs pārrobežu sadarbības projektu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības jomā „Baltic ICT Platform”, kas atrodas zem prioritātes 1 – sociālekonomiskā attīstība, pasākuma 1.2. transports, loģistika un komunikāciju risinājumi. Kopējais šī projekta budžets ir 1 625 080,00 eiro.
Read more

1 March 2012 Noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu ar 259 015,20 eiro Programmas līdzfinansējumu

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kopā ar četriem partneriem no Krievijas Federācijas – Pleskavas apgabala N.A. Rimski – Korsakova mākslas koledžu, Sociālo servisa kompleksu iedzīvotājiem „Viborga”, reģionālo nevalstisko organizāciju „Pēterburgas vecāki” un Ļeņingradas apgabala administrāciju Viborgas reģionam – realizēs pārrobežu sadarbības „cilvēki-cilvēkiem” projektu „Creating access to the art of photography for young people with disabilities”, kas atrodas 3. Prioritātē „veicināt cilvēki-cilvēkiem sadarbību”, zem pasākuma 3.2. „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības jomās”. Kopējais projekta budžets ir 293 028 eiro. Read more

Events calendar
December 2023
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Projects Map