Today is Sunday, 2024.07.21

Allkirjastati projekti toetusleping ühise korraldusasutuse ning Latgale Regionaalse Arenguagentuuri (Läti) vahel 284 105,59 euro suuruse toetuse eraldamiseks

Latgale Regionaalne Arenguagentuur (Läti) ja Pihkva riiklik haridusasutus Laste ja Noorte Spordikeskus (Venemaa) viivad ellu piiriülese koostööprojekti „Tervisliku elustiili edendamine läbi spordiürituste korraldamise Latgales ja Pihkva regioonis“ („Promotion of  Healthy Life-Style Organizing Sport Events in Latgale and Pskov Regions”) programmi 3. Prioriteedi: Inimestevahelise koostöö edendamine meede 3.2. Koostöö kultuuri-, spordi-, hariduse-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas raames.

 

Projekti kogueelarve on 315 672,88 eurot.

 

Projekti eesmärk on edendada spordivõistlustel osalemist, et seeläbi muuta piiriäärne regioon atraktiivsemaks, sotsiaalselt integreeritumaks ja mobiilsemaks, julgusta  elanikke spordiga tegelema ning edendada perede tervist. Projekt pöörab tähelepanu sotsiaalse tõrjutuse, sotsiaalsete takistuste, integratsiooni nappuse, piiriülese koostöö vähesuse probleemidele. Korraldatakse 17  turniiri Lätis ja Venemaal.

 

Projekti lühiinformatsiooni leiab siit (inglise keeles).


Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map