Today is Wednesday, 2024.05.22

Allkirjastati projekti toetusleping ühise korraldusasutuse ning Riia Linnaduuma (Läti) vahel 259 015, 20 euro suuruse toetuse eraldamiseks

Riia Linnaduuma hariduse-, kultuuri- ja spordiosakond koos nelja partneriga Vene Föderatsioonist – N.A. Rimsky-Korsakovi Pihkva regiooni Kunstikolledž, „Vyborg“ sotsiaalteenuste komplekskeskus kodanikele,  regionaalne valitsusväline organisatsioon „Petersburg Partners“, Leningradi oblasti kohaliku omavalitsuse administratsioon „Vyborg region“ viivad ellu piiriülese koostööprojekti „Noortele puuetega inimestele juurdepääsu loomine fotokunstile“  („Creating access to the art of photography for young people with disabilities”) programmi  3. prioriteedi -  Inimestevahelise koostöö arendamine meede 3.2  -Koostöö kultuuri-, spordi-, hariduse-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas raames. 

 

Projekti kogumaksumus  on 293 028,00 eurot.

 

Projekti eesmärk on pakkuda võrdseid võimalusi kõigile elanikele omandamaks täiendharidust ning tõstmaks seeläbi konkurentsivõimet tööturul ja panustada elustandardi parandamisse programmialal,  keskendudes üksikasjalikumalt inimestevahelisele koostööle, et arendada sotsiaalset  kaasatust ja vältida diskrimineerimist.

 

Projekti lühiinformatsiooni leiab siit (inglise keeles).


Events calendar
May 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
Projects Map