Today is Thursday, 2024.07.25

Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai

Projekta 32 mēnešu ilgajā ieviešanas laikā tika likts uzsvars uz arheoloģiskā mantojuma saglabāšanu Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežu teritorijās. Būtiski projekta mērķi bija saziņas un sadarbības veicināšana trīs partnervalstu arheologu starpā, kā arī sabiedrības informēšana par arheoloģiskā mantojuma aizsargāšanas nozīmi. Projektu vadīja Tartu Universitāte, sadarbojoties ar deviņas partnerorganizācijām no trim valstīm.


 


Projekta īstenošanas laikā tika radītas četras lielas pārrobežu arheoloģijas datu bāzes (par bibliogrāfiju, kolekcijām, arhīva materiāliem un pieminekļiem). Projekta aktivitātes ietvēra plašus arheoloģisko vietu pētījumus visās trijās valstīs, kā arī 17 glābšanas izrakumus. Dažādo vietu izpētes rezultātā tika iegūta apjomīga arheoloģiskā informācija, kura tiks izmantota turpmākai izpētei. Situācija arheoloģisko atradumu jomā ir uzlabojusies pateicoties kolekciju inventarizācijai, konservācijai, arheoloģiskās dokumentācijas novērtējumam, kā arī veiktajiem remontdarbiem Pleskavas konservācijas laboratorijā un uzlabotām atradumu saglabāšanas iespējām Rīgā. Visas iepriekš minētās izmaiņas ir ļāvušas nodrošināta tālāku atradumu arheoloģisko izpēti, un to iespējamo izstādīšanu muzejos un izstāžu zālēs.


 


Alūksnes muzejā tika izveidota jauna telpa pētniekiem.

Projekts sevī ietvēra arī vairākas informācijas dienas un seminārus, kas tika organizēti gan plašākai sabiedrībai, gan specifiskām mērķgrupām, piemēram, skolotājiem un vietējo pašvaldību pārstāvjiem.

Projekta ietvaros tikai izveidoti tūrisma maršruti visās trijās valstīs, kā arī izveidota jauna ekspozīcija Alūksnes muzejā un radītas jaunas radošās darbnīcas Ludzas muzejā. Šīs aktivitātes notika, lai popularizētu ne tikai attiecīgās vietas, bet visu reģionu kā atraktīvu un pievilcīgu tūrisma galamērķi.

Lai palielinātu sabiedrības interesi par arheoloģiju, projekta īstenošanas gaitā visās partnervalstīs tika izveidoti vairāki bukleti, publicētas grāmatas par arheoloģiju Igaunijā un Latvijā un sagatavotas virkne citu publikāciju. Igaunijā tika izdots ikgadējais arheoloģijas žurnāls ”Tutulus” un turpināta vikingu laikmeta lauku sētas būvniecība Reugē.


 


Igaunijas, Latvijas un Krievijas speciālistu sadarbības rezultātā tika izveidota jauna organizācija “Pārrobežu sadarbības tīkls arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai”, kura veicinās turpmāku sadarbību arheoloģijas un pieminekļu aizsardzības jomās.

Kopējais projekta izmaksas ir 1 714 516 EUR, no kura Igaunijas – Latvijas – Krievijas PSP Programmas līdzfinansējums sastāda 1 520 731 EUR, bet projekta partneru līdzfinansējums ir 193 785.

Informāciju sagatavoja un fotogrāfijas nodrošināja Marija Smirona, projekta vadītāja no Tartu Universitātes


Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map