Today is Monday, 2024.07.22

Atskats uz 2013.gadu Igaunijas – Latvijas – Krievijas Programmā

Programma ir sasniegusi jaunu posmu un pirmie nozīmīgie pēdējo gadu Programmas sasniegumi ir kļuvuši redzami. Četri no 45 projektiem ir veiksmīgi noslēguši to plānotās aktivitātes un gatavo noslēguma atskaites. Sociālais projekts „Photo youth”, kura mērķis bija veicināt cilvēku savstarpējo sadarbību starp Latviju un Krieviju, noslēdzās 2013.gada jūnijā, iesaistot 2510 jaunos fotogrāfus un 50 skolotājus no 22 skolām ar īpašām vajadzībām. 2013.gada augustā noslēdzas tūrisma projekts „EBLER” un sporta projekts „CROSSBO ACTIVE”. Projekta „EBLER” ietvaros tika izstrādāti divi jauni tūrisma maršruti, lai veicinātu Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas reģionu pievilcību. Projekts „CROSSBO ACTIVE” ir noorganizējis 17 turnīrus septiņos dažādos sporta veidos jauniešiem ar īpašām vajadzībām no Latvijas un Krievijas.


Kultūras projekts starp Latviju un Krieviju „Border light” ir piedāvājis neaizmirstamus mirkļus un pieredzi divos piecu dienu starptautiskos teātra festivālos, četru mācību vizīšu ietvaros mākslas skolu audzēkņiem un pedagogiem, sešos apmācību semināros amatieru teātru aktieriem un direktoriem, kā arī tika publicētas neskaitāmas publikācijas par amatieru teātriem.


Plašākai publikai tika atklāti un nodoti vairāki uzlaboti infrastruktūras objekti Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežā.


Sporta projekts „CFF” pēc rekonstrukcijas ir atvēris futbola laukumu Pečoros, Krievijā. Tūrisma projekts „Via Hanseatica” iepazīstināja vietējos iedzīvotājus ar Avinurme koku parku un spēļu laukumu Avinurme novadā, Igaunijā. Aktīvā tūrisma projekts „SVS Activetour” atvēra pirmo sasaldēto slēpošanas trasi 1,25 km garumā Siguldā, Latvijā un dabas tūrisma projekts „Cilvēki ar dabu” atklāja četrus dabas izglītības centrus Latvijā un tika izstrādāta vienotas audio ekskursijas izveide pa Narvas un Ivangorodas cietokšņiem tūrisma projekta „EstRusFortTour – 2” ietvaros.


Neskatoties uz redzamām investīcijām, 2013.gadā tika ieviestas arī tā sauktās „vieglās aktivitātes”.


Tie bija visdažādākie semināri, satiksmes drošības un dabas izglītības kampaņas, mācību un biznesa vizītes, informācijas dienas, dalība starptautiskos un vietējos tūrisma un skolu gadatirgos, Starptautiskās fotoizstādes organizēšana un talkas.


Divi no pieciem Liela mēroga projektiem (LMP) atklāja pirmos infrastruktūras objektus. LMP „Vienotais Peipuss” – sadarbības projekts starp Igauniju un Krieviju atklāja pirmo objektu Igaunijā - ostas paviljonu Rjapinā. Vairāki Krievijas partneri šī projekta ietvaros noslēdza ūdens attīrīšanas iekārtu un aprīkojuma uzlabojumu veikšanu Peipusa ezera baseinā.


LMP „Drošs ceļš” ietvaros tika rekonstruēti ceļi, veloceliņi, celiņi kājāmgājējiem un stāvvietas Krievijā, kā arī atjaunotas ceļa zīmes. Igaunijā tika atjaunots 14,6 km ceļa posms Reha-Koidula un 2,4 km garais ceļa posms Vjarska-Reha ieguva pret-putekļu aizsardzības slāni un tika oficiāli atklāts novembrī. Darbi joprojām turpinās Pečoru pilsētā, Pleskavas reģionā. Ieviešot 50 Programmas atbalstītos projektus, tika iesaistītas kopumā 239 partnerorganizācijas. No līgumos paredzētiem 67 974 127,37 EUR līdz 2013.gada 31.decembrim projektiem tika izmaksāti 38 039 126.35 EUR (56%).


„Komandas darbs veido sapņu darbu” – Bangs Gae


Programmai 2013.gads bijis bagāts ar dažādiem publiskiem pasākumiem, piedāvājot atbilstošas iespējas, aktīvu komunikāciju un paplašinot kontaktu loku, izmantojot sadarbības aktivitātes un mūsu kopīgās saistības ar Projektiem, kā arī citām Programmām. Igaunijā, Latvijā un Krievijā tika noorganizēti 14 semināri, kuros tika iekļautas tādas aktuālas tēmas kā tiesiskais regulējums, līgumsaistības un finanšu jautājumi Programmas 2. projektu konkursa galvenajiem partneriem, partneriem, auditoriem un finanšu vadītājiem. Tāpat projektu ieviesējiem tika nodotas aktualitātes par Programmas atskaišu iesniegšanas prasībām un iepirkumiem, komunikācijas un projektu vērtības noteikšanas (Capitalisation) jautājumiem.


Programmas Gada pasākums norisinājās Siguldā, Latvijā no 10.-11.jūnijam, kurā tika akcentēti projektu vērtības noteikšanas (Capitalisation) un tūrisma perspektīvas jautājumi Programmas teritorijā. Konference „Atbalsts pārrobežu kultūras un aktīvajam tūrismam Latvijā, Igaunijā un Krievijā” pirmajā dienā pulcēja vairāk kā 220 dalībniekus no visas Programmas teritorijas. Otrās dienas starptautisko projektu izstāde „Izbaudi Hanzas ceļu caur Latvijai, Igaunijai un Krievijai” Livonijas ordeņa pilī aktīvi līdzdarbojās 18 atbalstītie projekti, piesaistot ne tikai vietējos tūristus, bet arī viesus no Ķīnas, Dienvidkorejas, Dienvidāfrikas, ASV, Francijas, Beļģijas, Vācijas, Krievijas, Ukrainas un Lietuvas.


Jau otro gadu septembrī Programma plaši atzīmēja Eiropas sadarbības dienu. Tika noorganizēti 14 pasākumi, iesaistot 15 Programmas projektus. Lai pievērstu uzmanību Programmas rezultātu ilgtspējas nozīmīgumam, Programma atstāja savus zaļos pēdu nospiedumus Pleskavā (Krievijā), Rēzeknē (Latvijā) un Tartu (Igaunijā), sadarbojoties ar projektu „Green Man” un tā partneriem un simboliski iestādot kokus parkos un pilsētu atpūtas zonās.


Programmas apvienotais tehniskais sekretariāts uzņēma citu pārrobežu sadarbības Programmu ar Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu kā ārējiem Eiropas Savienības partneriem gada tikšanos, kas norisinājās 2013.gada 8.oktobrī Lilastē, Latvijā. Sekretariātu vadītāji, programmu vadošo iestāžu vadītāji, projektu vadītāji, finanšu eksperti un sabiedrisko attiecību speciālisti dalījās pieredzē par labāko projektu ieviešanas praksi.


„Komandas spēks ir katrs komandas dalībnieks. Katra komandas dalībnieka spēks ir komanda.” Fils Džeksons


Apvienotās uzraudzības komitejas laikā 2013.gada 10.-11.aprīlī Kuresārē, Igaunijā tika pieņemts vēsturisks lēmums par divu Programmēšanas komiteju izveidošanu, lai uzsāktu divu nākotnes Eiropas kaimiņattiecību instrumenta programmu izveidi 2014.-2020.gada plānošanas periodam: „Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu” un „Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu”. Ir intensīvi uzsākts programmu sagatavošanas process.


Mēs novēlām mūsu veiksmīgās sadarbības turpinājumu, sekmīgus sasniegumus mūsu kopīgā mērķu īstenošanā ieviešot Igaunijas – Latvijas – Krievijas EKPI PSP Programmu un komandas darba prieku!


Jūsu Apvienotais tehniskais sekretariāts
Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map