Today is Sunday, 2024.07.21

CBA: Jaunie vieglatlēti no Latvijas, Igaunijas un Krievijas mērojas spēkiem starptautiskās sacensībās

Projekts „Cross Border Atletics” ļauj attīstīt starptautisko bērnu un jauniešu sadarbību caur vienu no populārākajiem sporta veidiem – vieglatlētiku un tā ietvaros rekostruētos stadionos uz atjaunotiem skrejceļiem notikušas jau divas starptautiskas sadraudzības sacensības vieglatlētikā. Līdzīgas sacensības tika organizētas abās partnerpilsētās – 18-19.septembrī Smiltenē, Latvijā un 2-3.oktobrī Porhovā, Krievijā un jaunie vieglatlēti no Smiltenes novada (Latvija), Valgas apriņķa (Igaunija) un Porhovas rajona (Pleskavas apgabals, Krievija) 3 vecuma grupās sacentās 4-cīņā, 4X100m stafetē, augstlēkšanā un lodes grūšanā.


Lieliskie Eiropas līmeņa stadioni dod papildu motivāciju gan jauniešiem, gan treneriem un nākotnē var sagaidīt vēl labākus rezultātus. Sacensību organizēšanas papildu ieguvumi ir pieredzes un zināšanu apmaiņa, tiek radīta iespēja iepazīt partnervalsts sporta un kultūras tradīcijas, kā arī palielināt sabiedrības informētību un izpratni par sportu.

2014.gada 18.un 19. septembrī Smiltenes pilsētas stadionā un Smiltenes Sporta Centrā notika starptautiskas sacensības vieglatlētikā, kuras organizēja Smiltenes novada Sporta pārvalde sadarbībā ar Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolu.


  
 


Atbilstoši sacensību nolikumam 18.septembrī plkst.14:00 sacensības notika Smiltenes pilsētas stadionā, kur jaunieši sacentās dažādās vieglatlētikas disciplīnās:
100m („D” grupai 60m) sprintā, tāllēkšanā, bumbiņas mešanā, 800m skrējienā zēniem, 500m skrējienā meitenēm un 4x100m stafetes skrējienos. 19.septembrī plkst.10:00 sacensības notika Smiltenes Sporta Centrā, kur jaunieši sacentās lodes grūšanā un augstlēkšanā. Dalībnieki startēja trīs vecuma grupās, un sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji katrā veidā un grupā tika apbalvoti.

2014.gada 2. un 3.oktobrī Pleskavas apgabala Porhovas rajonā notika starptautiskas sacensības vieglatlētikā. Tās organizēja Porhovas rajona Bērnu un jauniešu sporta skola. Kopumā sacensībās piedalījās 96 dalībnieki, no kuriem 30 pārstāvēja Smiltenes novadu.


 
 

Atbilstoši sacensību nolikumam 2.oktobrī plkst. 14:00 tika atklātas divu dienu sacensības Porhovas rajona stadionā, kurās jaunieši sacentās dažādās vieglatlētikas disciplīnās: 60 m skrējienā, tāllēkšanā, bumbiņas mešanā, 600 m skrējienā meitenēm, 800 m skrējienā zēniem, 4x100 m stafetes skrējienos un lodes grūšanā. Dalībnieki startēja trīs vecuma grupās, un sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji katrā veidā un grupā tika apbalvoti. Kopumā Smiltenes novada sportisti mājās pārveda 18 medaļas.

Projekta mērķis ir uzsākt ilgtermiņa sadarbību starp vietējām sporta skolām bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības uzlabošanā Smiltenes novadā un Porhovas rajonā, izmantojot abu valstu pieredzi un resursus.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot finansējumu Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. - 2013.gadam, III. prioritātē – Cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana, 3.2. aktivitātē - Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības jomā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 220 000,00 EUR, no kurām 85,5 % jeb 188 100, 00 EUR apmērā finansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma un 31 900, 00 EUR ir partneru līdzfinansējums.


Smiltenes TV par sacensībām Smiltenē. 


Projekta īss apraksts.


Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map