Today is Friday, 2024.07.12

Eesti-Läti-Vene programm tähistas piiriülese koostöö maagiat lõpukonverentsiga

Euroopa naabrus ja partnerlusinstrumendi  Eesti-Läti-Vene programm 2007-2013 (edaspidi Programm) tähistas edukat piiriülest koostööd Programmi lõpuüritusega „Magic of CBC“ (Piiriülese koostöö maagia), mis toimus 23.septembril 2015.a Riias, Lätis. Konverentsi ettekanded puudutasid ühtlasi ka uusi võimalusi piiriüleseks koostööks aastani 2020.


Sündmusest võttis osa enam kui 130 osalejat, kes esindasid Euroopa Komisjoni, riiklikke ja regionaalseid  ametiasutusi ning kohalikke omavalitsusi, projektide elluviijaid Eestist, Lätist ja Venemaalt.

Läti Vabariigi keskkonnakaitse ja regionaalarengu minister Kaspars Gerhards avas ürituse tervitussõnadega ning märkis ära oma kõnes, et iga euro, mis projektidesse investeeritud oli suunatud piiriregioonide kohalike elanike elukeskkonna parandamisse. Minister sõnas ka, et Programm on oma mitmekesiste ellu viidud tegevuste ning saavutatud tulemustega märkimisväärselt edendanud piiriregioonide arengut.
Kolmepoolse programmi ning selle raames toetatud projektide tähelepanuväärsed saavutatud tulemused  ja üldine panus kolme riigi regionaalarengusse leidis äramärkimist konverentsi  mitmete kõnelejate poolt.

„Koostöö naaberregioonidega on väga oluline, kuna tihtipeale on sarnaste probleemide lahendamine koostöös efektiivsem. Keskkonnakaitset  ja kiiret piiriületust saab tagada vaid juhul kui mõlemad osapoolsed ühendavad oma jõud“, lausus Eesti Vabariigi riigihalduse minister Arto Aas.

„Regionaalne koostöö Venemaa ja EL liikmesriikide vahel peaks jääma sama konstruktiivseks  ja tulemuslikuks nagu see on alati olnud, et tagada piirkondlik elanike heaolu tõus ning säilitada ühist ajaloolist pärandit ja traditsioone“, kõneles Vene Föderatsiooni majandusarengu ministeeriumi regionaalse ja piiriülese koostöö arendamise osakonna asejuhataja Vladimir Kuchiev.Euroopa delegatsiooni juht Lätis Inna Šteinbuka lausus oma avakõnes: „Läbi toetatud projektide on partnerid ühendanud oma jõud, et lahendada ühiseid probleeme ja selle tulemusena suurendavad oma regiooni jõukust ning aitavad kaasa selle heale käekäigule. Seda tehes on nad ületanud piire ja keelte erisused. See on, ma usun, Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi edu tunnistuseks“.


Eesti-Läti-Vene programmi positiivne mõju ja osatähtsus inimestevaheliste kontaktide, uute infrastruktuuriobjektide arendamises ja uuenduslike lahenduste elluviimises erinevates valdkondades piiriregioonides leidis ära märkimist paneeldiskussioonis osalejate poolt, kelleks olid riiklike ja regionaalsete ametiasutuste, Euroopa Komisjoni ja kohalike omavalitsuste esindajad.

 


Ülevaade Programmist ning selle elutsükkel on koondatud ja kajastatud ka vastvalminud värvilises ja ilmekas Programmi fotoalbumis „8 years in 300 pages“ (8 aastat 300 leheküljel), mida esitleti konverentsil ühise korraldusasutuse juhi, Läti Vabariigi keskkonnakaitse ja regionaalarengu ministeeriumi asekantsleri Sandis Cakulsi poolt. Tänutäheks koostöö eest kingiti raamat igale üritusel osalejale.     
Euroopa koostöö päeva tervitussõnad lausus INTERACT II avalike suhete juht Aishling Walsh, kes rõhutas, et tänapäeva Euroopa sündmuste keskel on oluline pöörata tähelepanu  positiivsetele saavutustele ja tegevustele, mis piiriüleses koostöös teostatud. 


Programmi ametlikul auhinnatseremoonial tõsteti esile väljapaistvad projektid seitsmes kategoorias  - parim projektijuht, parim projekti objekt, parim kommunikatsioon ,  parim partnerlus, parim jätkusuutlik mõju, parim lahendus ning elu muutnud lugu. Nimekirja auhinnatud projektidest leiab siit.

   


Muusikaliste vahepalade esitajad olid Läti tuntud muusikud. Konverentsi õhtuse osa avas rahvusvaheliselt tunnustatud tšelloansambel „Da Gamba“ ja segakoor  „Juventus“.
Edasist piiriülest koostööd Eesti, Läti ja Venemaa vahel jätkatakse EL uuel programmperioodil 2014-2020 Euroopa naabrusinstrumendi (ENI) raames kahepoolsete koostöö programmidega  - Eesti-Vene programm ja Läti-Vene programm.


ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 kolm regionaalset lõpuüritust peeti 28.-29. aprillil Pihkvas, Venemaal, 27.-28. mail Tartus, Eestis ning 10.-11. juunil 2015.a  Gulbenes, Lätis.


Ühtekokku on Eesti-Läti-Vene programmi 2007-2013 poolt toetatud 50 eriilmelist piiriülest koostöö projekti kogumahus 58,89 MEUR kaasates 241 partnerit kolmest riigist.


Fotod: Kaspars Garda


Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map