Today is Monday, 2022.10.03

ENPI Eesti-Läti-Vene CBC programmi tagasivaade aastale 2013

 Aasta algus on sobiv aeg, et heita pilk möödunule, teha kokkuvõtted saavutustest ning töödest eelmisel aastal, mõelda soovidele ja eesmärkidele uueks aastaks. 2013 a. on ENPI Eesti-Läti-Vene programmile olnud viljakas,  sündmuste-, kohtumiste- ning ka uute väljakutsete rohke.


Programmi rakendamine on jõudnud uude faasi ning eelnevate aastate esimesed tööviljad on nähtavaks muutunud. Avatud taotlusvooru 45 projektist on 4 projekti kavandatud tegevused edukalt lõpule viinud ning on koostamas lõpparuandeid. Sotsiaalvaldkonna projekt „PHOTO YOUTH“, mille eesmärgiks inimestevahelise koostöö edendamine Venemaal ja Lätis, lõppes juunis 2013, kaasates oma tegevusse 259 noort fotograafi ja 50 õpetajat 22 paranduskoolist. Augustis 2013 jõudsid lõpusirgele turismialane koostööprojekti „EBLER“ ja spordiprojekt „CROSSBO ACTIVE“. „EBLER“`i raames töötati välja 2 uut temaatilist turismimarsruuti, et edendada Eesti, Läti ja Venemaa piiriäärsete regioonide atraktiivsust. Projekt „CROSSBO ACTIVE“ on korraldanud 17 turniiri 7 erineval spordialal puuetega inimestele, noortele Lätis ja Venemaal.


Läti ja Venemaa vaheline kultuuriprojekt “Border light” on pakkunud meeldejäävaid hetki ja kogemusi läbi kahe 5-päevase rahvusvahelise teatrifestivali, toimunud on 4 õppekäiku kunstikooli õpilastele ja õpetajatele, 6 õppeseminari amatöörteatrite näitlejatele ja direktoritele, samuti on avaldatud mitmeid trükiseid amatöörteatritest.

Valminud on mitmed avalikuks kasutamiseks ettenähtud infrastruktuuri objektid Eesti, Läti ja Vene piiriregioonis.


Sporditeemaline projekt “Cross countries through football” avas Petseris, Venemaal peale rekonstrueerimistööde läbiviimist jalgpalliväljaku. Turismiprojekt „Via Hanseatica“ esitles kohalikele  Avinurme metsaparki ja mänguväljakut Avinurme vallas, Eestis. Aktiivset turismi edendav projekt „SVS Activetour“ avas Siguldas, Lätis Ida-Euroopa esimese omataolise, 1,25 km pikkuse jahutusega murdmaasuusaraja ning loodusturismiprojekt „People with nature“ avas neli loodusõppekeskust Lätis. Projekt „EstRusFortTour-2“ on loonud ühtse audiogiidi programmi, mis võimaldab tutvuda Narva (Eesti) ja Ivangorodi (Venemaa) kindlustega. 


Lisaks silmnähtavatele investeeringutele on toimunud ka arvukalt nö. pehmeid tegevusi 2013 aasta jooksul nagu näiteks erinevad seminarid, liiklusohutuse ja loodusteadusalased kampaaniad, õppekäigud ja tööalased kohtumised, infopäevad, osalemine turismimessidel ja koolinäitustel, korraldatud rahvusvaheline fotonäitus ja koristusaktsioon.


Viiest toetatud suuremahulisest projektist (LSP) avasid kaks projekti esimesed suuremad infrastruktuuriobjektid. Eesti ja Venemaa vaheline suuremahuline koostööprojekt  „Common Peipsi“ („Ühine Peipsi“) avas esimese objektina Eestis Räpina sadamapaviljoni. Samuti on mitmed Vene partnerid lõpule viinud veetöötlusjaamade arendustööd Peipsi järve basseinis. 


LSP “Safe road” (“Turvaline tee”) raames rekonstrueeriti Venemaal maantee, ratta- ja kõnniteed, ehitati parkimisala ning paigaldati teedemärgistus. Eestis on välja ehitatud 14,6 km pikkune Reha-Koidula maanteelõik ja 2,4 km pikkune Värska-Reha maanteelõik sai tolmuvaba katte ning avati ametlikult novembris. Tööd jätkuvad Petseri linnas ja Pihkva oblastis.


Ühtekokku on kaasatud olnud 239 organisatsiooni programmi poolt toetatud 50 projektis. Kõigi projektide lepinguline maht on 67 974 127.37 EUR, millest 31.detsembriks 2013.a. oli toetatud projektidele välja makstud 38 039 126.35 EUR ehk 56%.


Aasta 2013 on olnud Programmile rikas erinevate avalike sündmuste poolest, pakkudes meeldivaid võimalusi, aktiivset suhtlust ja rikastavaid kontakte läbi koostööürituste ja meie ühiste ettevõtmiste projektide ning samuti teiste piiriüleste koostöö programmidega.


Eestis, Lätis ja Venemaal korraldati programmi poolt 14 seminari käsitledes kõige aktuaalsemaid teemasid nagu programmi õiguslik raamistik, lepingulised kohustused ja finantsküsimused teise taotlusvooru toetusesaajatele, partneritele, audiitoritele ning finantsjuhtidele. Samuti tutvustati seminaride käigus projektide elluviijatele programmipoolseid nõudeid projekti aruandlusele,  hangetealast seadusandlust, teabeedastuse ja kapitaliseerimisega seonduvat.


Programmi aastakonverents peeti Siguldas, Lätis 10.-11. juunil keskendudes kapitaliseerimise ja turismiarengu teemadel Programmi territooriumil. Konverents „Toetus piiriülesele kultuuri- ja aktiivsele turismile Lätis, Eestis ja Venemaal“ esimesel päeval tõi kokku enam kui 220 esindajat kõikjalt Programmi territooriumilt. Teisel päeval toimunud rahvusvaheline projektide näitus „Naudi Hansateed läbi Läti, Eesti ja Venemaa“, mis toimus Sigulda Liivi ordulossis, pakkus 18 projekti aktiivsel osalusel laialdast huvi mitte üksnes kohalikele turistidele vaid ka külalistele Hiinast, Lõuna-Koreast, Lõuna-Aafrikast, USA-st, Prantsusmaalt, Belgiast, Saksamaalt, Venemaalt, Ukrainast ja Leedust.


Teist aastat järjest tähistas Programm septembris mitmekülgsete ettevõtmistega Euroopa Koostöö Päeva. 15 toetatud projekti poolt korraldati 14 üritust. Et pöörata tähelepanu Programmi tulemuste jätkusuutlikkuse tähtsusele otsustati jätta väike roheline jälg Programmi poolt Pihkva (Venemaa), Rezekne (Läti) ja Tartu (Eesti) linnakeskkonda, mille märgiks ühine tehniline sekretariaat koostöös „Green Man“ projekti ja partneritega istutasid sümboolselt puud linnade tähelepanuväärsetesse  parkidesse ja puhkealadele.


Venemaa, Valgevene ja Ukraina kui Euroopa Liidu välispartnerite osalusega ENPI piiriüleste koostöö programmide iga-aastane kohtumine korraldati 2013. aastal ESTLATRUS programmi ühise tehnilise sekretariaadi poolt
ning leidis aset 8. oktoobril Lilastes, Lätis. Programmide rakendamise kogemusi jagasid omavahel sekretariaatide ja Karelia ENPI programmi ühise korraldusasutuse juhatajad, projekti-, finants- ja infojuhid.

“Meeskonna tugevus on selle iga üksik isik.
Iga üksikisiku tugevus on meeskond” - Phil Jackson


Ajalooline otsus asutada kaks programmeerimiskomiteed, et alustada ettevalmistusi kahe tulevase Euroopa Naabrusinstrumendi programmi ettevalmistusi perioodiks 2014-2020 – ENI Eesti-Vene CBC Programm ja ENI Läti-Vene CBC Programm, võeti vastu 10.-11. aprillil Kuressaares toimunud ESTLATRUS programmi ühise seirekomitee koosolekul ning kahe programmi ettevalmistused on intensiivselt alanud.
Soovime viljaka koostöö jätkumist, meie ühiste eesmärkide edukat saavutamist ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi elluviimisel ning rõõmu meeskonnatööst!


Teie ühine tehniline sekretariaat


Events calendar
October 2022
  • Mo
  • Tu
  • We
  • Th
  • Fr
  • Sa
  • Su
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Projects Map