Today is Monday, 2024.03.04

ENPI programmide infojuhid arutlesid ENI piiriüleste koostööprogrammide 2014-2020 teabeedastuse juhendi teemadel

IV ENPI piiriüleste koostööprogrammide infojuhtide koostöövõrgustiku kohtumine toimus Brüsselis 13.-14. veebruaril 2013 a. Kohtumise põhitähelepanu oli suunatud programmide seni saavutatud ja järgneva kahe aasta jooksul saavutatavate tulemuste nähtavaks muutmisele  ja turundamisele. INTERACTi esindajad andsid põhjaliku ülevaate analüüsist programmide olemasolevatest teabeedastusega seonduvatest dokumentidest ning arutati võimalikke viise, kuidas tugevdada teabeedastuse komponenti tulevastes projektitaotlustes. 

Tutvustati kapitaliseerimist kui vahendit, et luua siirdatav väärtus saavutatud tulemustest.  ENPI Vahemere piirkonna piiriülese koostöö programmi ühise korraldusasutuse esindaja tutvustas programmi professionaalset kapitaliseerimise teema käsitlust.

KEEP – projektide andmebaas on oluliselt täienemas ning eeldatavasti muutub lähikuudel ka kasutajasõbralikumaks ning oluliselt paraneb navigeerimise kiirus. Kõigi ENPI piiriüleste koostöö programmide andmed on nüüd leitavad KEEP andmebaasis - www.territorialcooperation.eu

ENPI INFOKESKUS – projekti juht Francesca Predazzi tutvustas oma ettekandes, millised on keskuse tööviisid ja –suunad, selle tunnuslood, uudised, käsiraamatud, 3000 fotot  ning mida tähendab olemine sotsiaalmeedias.  Neighbourhood Info Centre kajastusi saab jälgida aadressil www.enpi-info.eu 

Euroopa Koostöö Päev 2013 – tutvustati põgusalt ettevõtmise uut ilmet. Mitmed juhendmaterjalid nagu tegevusjuhis ja sotsiaalmeedia juhend valmistatakse ette lähikuudel. Üksikasjalikumat infot käsitletakse ning tutvustatakse infokoosolekul Pariisis, Prantsusmaal k.a. märtsis.

Kuidas rääkida lugu – selline oli harjutus infojuhtidele, kuna üha enam tuleb tehnilist programmi puudutavat informatsiooni edastada kui lugu. Endine kirjanik Anne juhtis töörühma läbi erinevate võimaluste, kuidas mõnd lugu üles ehitada ning rääkida laiemale üldsusele.


Events calendar
March 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Projects Map