Today is Friday, 2024.07.12

FOSTER SME: Projekts noslēguma seminārā rezumē biznesam sniegto atbalstu

Projekta “Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” (ELRII-233) noslēguma seminārs notika 11.decembrī Vana Vastseliina Bīskapa pilī (Võru apriņķis, Igaunija). Seminārā piedalījās projekta partneri, asociētie partneri - vietējo pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un sabiedrības pārstāvji.


Klātesošos uzrunāja Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters un sniedza vadošā partnera vērtējumu par projekta norises gaitu, sasniegto rezultātu nozīmīgumu un nepieciešamību turpināt aizsākto. Projekta vadītāja Dace Āriņa klātesošajiem atgādināja programmas un projekta mērķus, informēja par galveno raugoties no projekta vadības viedokļa, par notikušajām vadības grupas sanāksmēm, iesniegtajiem ziņojumiem un saņemtajiem avansa maksājumiem.


Katrs projekta partneris sniedza ieskatu galvenajās projekta aktivitātēs, sasniegtajos rezultātos un turpmākajās iecerēs, kas sekmēs projekta ilgtspēju. Ar prezentācijām uzstājās Janīna Apsīte (vadoša partnera projekta koordinatore), Svetlana Žuravļova (Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības attīstības un garantiju fonda direktore), Mihkel Varton (Võru partnera biznesa pasākumu koordinators).Ar aizraujošu foto kolāžu semināra dalībniekus priecēja igauņu partnera projekta asistente Britt Vahter, dinamiskā muzikālā pavadījumā demonstrējot spilgtākos mirkļus no projekta aktivitātēm.


 


Kopumā projekta ieviešana un sasniegtie rezultāti tika novērtēta pozitīvi. Partneri izteica savstarpēju vēlēšanos sadarboties arī turpmāk, ko apstiprināja ar Sadarbības līguma parakstīšanu. Ar šo līgumu projekta partneri apliecināja savu gatavību turpināt attīstīt projekta ietvaros izveidoto sadarbības tīklu.


Informāciju sagatavoja:
Dace Āriņa
Projekta vadītāja
dace@madona.lv  


Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map