Today is Thursday, 2024.07.25

GREEN MAN: Projekts pierobežas pilsētās veiksmīgi atjauno 17 ha zaļās zonas

Pārrobežu sadarbības projekts “GreenMan” vai pēc pilna nosaukuma  "Tartu, Rēzekne, Pleskava: Pilsētas attīstības un plānošanas zaļā pārvaldība EE-LV-RU pierobežu galvaspilsētās", kurš sākās pirms 30 mēnešiem, 2012. gada maijā, noslēdza savas aktivitātes 2014.gada oktobrī.


Tartu (Igaunijā), Rēzekne (Latvijā) and Pleskava (Krievijā) ir lielākās pilsētas šo valstu pierobežas teritorijās un kā daudzas citas lielas apdzīvotās vietas tās bieži cieš no mazattīstītas pilsētas zaļās ainavas. Projekta misija bija pulcēt kopā galvenos pašvaldību, akadēmiskos un nevalstiskos spēlētājus no kaimiņvalstīm, lai veidotu labākas zaļā menedžmenta stratēģijas savās pilsētās un lai dalītos pieredzē veidojot jaunas pilsētu zaļās zonas.                  

                                    

     Projekta ideja vienoja 10 dažādas institūcijas:  NVO „Peipusa ezera projekts, Pleskava” (Krievija), Pleskavas pilsētas administrācija / Pilsētas pakalpojumu departaments (Krievija), Pleskavas valsts universitāte (Krievija), Peipsi  centrs pārrobežu sadarbībai (Igaunija), Tartu pilsētas dome (Igaunija), Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte (Igaunija), Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijas birojs (Latvija), Rēzeknes pilsētas dome (Latvija), Rēzeknes novada pašvaldība (Latvija), Daugavpils Universitāte (Latvija)Konsorcijs tika izveidots balstoties uz trīskārtējas spirāles sadarbības principu - NVO – Universitāte – Pašvaldība – no katras robežas puses.     

                                       


NVO darbojās kā virzītājspēks un nacionālais koordinātors,  uzsākot kopīgas diskusijas un pētījumus, organizējot seminārus, mācību braucienus un apmācības, popularizējot un reklamējot pasākumus un projekta rezultātus.

Universitātes  veicināja  zaļo vadības sistēmu uzlabošanu mērķa pilsētās, analizējot pilsētu vajadzības, ieviešot un īstenojot pilsētu zaļo zonu zinātniskos krājumus, studējot pasaules zaļo praksi un izstrādājot zaļās vadības programmatūru.   


Pašvaldības kļuva par projekta rezultāta galvenajiem saņēmējiem un ieviesa to projekta daļu, kas saistīta ar jaunu zaļo zonu izveidošanu. 
 
 

      


Vairāk kā 2 gadu projekta īstenošanas gaitas laikā ir sasniegti ievērojami rezultāti.  Vairāk kā 350 galvenie speciālisti apmeklēja projekta izglītības aktivitātes, kas aptvēra praktiski katru pilsētas zaļās apsaimniekošanas aspektu, no kopējām stratēģijām līdz šaurām un specifiskām detaļām koku kopšanā.Lai izveidotu zaļās vadības sistēmas datu bāzi, tika identificēti un zinātniski aprakstīti aptuveni 5500 koku, kas aug 40 ha teritorijās pilsētās.           


       


Tika atjaunotas vai izveidotas no jauna vairāk kā 17 ha zaļās zonas, kas veidoja būtisku ieguldījumu kopējā zaļā seguma palielināšanā trijās pilsētās.


Izveidoti 4 dizaina un tehniskās dokumentācijas komplekti priekš nākotnes zaļo teritoriju izveides, kas nodrošina, ka papildus 10ha tiek rezervēti nākotnes publiskiem parkiem.    


Viens no projekta galvenajiem akcentiem  bija atvieglot triju pilsētu ilgtermiņa ilgtspējīgu zaļo stratēģiju izveidi. Lai to īstenotu, projekta ietvaros tika izstrādātas divas absolūti unikālas publikācijas: detalizēta rokasgrāmata pašvaldību speciālistiem “Pilsētu zaļās zonas vadība” un universitātes  zaļās vadības apmācību kurss, kurš kalpos gan nākotnes zaļo vadītāju apmācībai projektā iesaistītajās universitātēs, gan zaļo speciālistu tālākai apmacībai.      


Un pēdējais, bet ne mazāk svarīgais  – projektā iesaistītie eksperti uz GIS pamata izveidoja elektroniskās zaļās vadības sistēmas, kuras nodeva Tartu, Rēzeknes un Pleskavas pašvaldībām, lai tās izmantotu šīs sistēmas kā galveno instrumentu un līdzekli zaļās pilsētvides vadībā.Jaunās un atjaunotās teritorijas   -  projekta globālais sasniegums  – ir  sekojošas: Draudzības aleja  (0.4 ha), Partnerpilsētu rozārijs  (0.02 ha), Dabas taka  (5 km) Tartu (Igaunijā), Bērnu atpūtas zona Raiņa parkā  (0.6 ha) un Ančupānu mežparks Rēzeknē (9.48 ha) (Latvijā), Dendroparks (6.4 ha) Pleskavā (Krievijā). Dizaina dokumenti tika izstrādāti sekojošām teritorijām:  Matīsa  parks (2.4 ha) Tartu, Ziemeļu industriālās zonas parks (2 ha) and Greivuļu atpūtas taka (2 km) Rēzeknē, Botāniskais dārzs (5 ha) Pleskavā.


 
      Kopējais projekta ieviešanas ilgums ir 30 mēneši no 2012.gada maija līdz 2014.gada oktobrim. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 1.948.194,78, no kurām programmas finansējums sastāda 90% vai  EUR 1.753.375,30.


Projekta mājas lapa: http://greenmanproject.org


Projekta īss apraksts.

Preses relīzi sagatavoja Olga Vasiļenko
Projekta vadītāja:
NVO “Lake Peipsi Project, Pskov”
Mobilais:  +7 911 3628679
E-pasts: peipsi_project@yahoo.com


Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map