HeCaPrev: Noslēguma konferencē Pleskavā, Krievijā tika apkopoti pārrobežu sadarbības projekta starp Latviju un Krieviju rezultāti

26. jūnijā Pleskavas reģionālajā onkoloģiskajā dispanserā, Krievijā norisinājās pārrobežu sadarbības projekta „Pārmantota vēža profilakses pasākumu attīstība Pleskavas reģionā” HeCaPrev noslēguma konference.


Projekta konferenci apmeklēja pārstāvji no projekta partneru organizācijām Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Pleskavas reģionālā onkoloģiskā dispansera (POD), pārstāvji no Pleskavas apgabala administrācijas un speciālisti no citām medicīnas iestādēm Pleskavā un Pleskavas reģionā.


Zinātniskajā konferences daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar aktualitātēm vēža ārstēšanā un profilaksē, piemēram, saglabāšanas operācijas, molekulāro ģenētisko metožu izmantošana iedzimtā sindroma diagnostikai, pašreizējais stāvoklis ģimenes vēža diagnostikā un ārstēšanā Krievijā, par ko ziņoja Dr. Arvīds Irmejs un Miki Nagasawa-Miklasevics, RSU un Sergejs Koļesņikovs, POD. Projekta „HeCaPrev” rezultātu analīzi vadīja Dr. Arvīds Irmejs, RSU un Daria Artemieva, POD. Ar galvenajiem projekta sasniegtajiem rezultātiem iepazīstināja projekta vadītājs Armands Rabovičs. Pēc prezentācijām tika apspriestas turpmākās sadarbības iespējas vēža profilaksē un ārstēšanā.


Projekts darbojās, lai nodrošinātu informācijas un pieredzes apmaiņu pārmantotā vēža (PV) preventīvo pasākumu veidošanā un vadīšanā, lai paaugstinātu zināšanas par PV kā kontrolējamu un ārstējamu slimību gan plašākā ārstu sabiedrībā, gan iedzīvotāju vidū Pleskavas reģionā. Kā arī Latvijā un Krievijā tika identificētas augsta PV riska personas, izmantojot skrīninga izmēģinājuma projektu un molekulāros pētījumus. Projekta laikā tika attīstītas PV profilakses iespējas un pārvaldības bāze Pleskavas reģionā, izveidojot Pleskavas pārmantotā vēža centru POD un tika uzsāktas PV konsultācijas un pārvaldības aktivitātes šajā jaunizveidotajā centrā.


Patlaban ar jaunajām PV pārvaldības metodēm, kuras tiek pielietotas augstā līmenī Latvijā, tiek iepazīstināti pētnieki arī Krievijā. Ar šī projekta starpniecību pētnieki no Latvijas – Pārmantotā vēža institūta RSU, nodeva plaša spektra zināšanas par PV kolēģiem no Pleskavas onkoloģiskā dispansera. Zināšanas tiks pielietotas ilgi pēc projekta beigām, lai nodrošinātu aktuālāko PV pārvaldību Pleskavas reģionā.