Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas noslēguma pasākumā diskutēs par pierobežas reģionu attīstību

2015. gada 23. septembrī Rīgā norisināsies Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. gadam (turpmāk – Programma) noslēguma pasākums, kurā apspriedīs tās ietvaros sasniegto.  Pārrunās arī turpmāko valstu sadarbību līdz 2020. gadam.

Pasākumu atklās Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka,  Igaunijas valsts pārvaldes ministrs Arto Āss (Arto Aas), Krievijas Federācijas Ekonomikas attīstības ministrijas Reģionālās un pārrobežu sadarbības attīstības departamenta vadītāja vietnieks Vladimirs Kučijevs (Владимир Кучиев).

Paneļdiskusijas laikā politiķi, eksperti no plānošanas reģioniem un vietējām pašvaldībām, kā arī pārstāvji no nacionālajām iestādēm un Eiropas Komisijas izvērtēs Programmas ieguldījumu pašvaldību un reģionu attīstībā un iezīmēs nākotnes vīzijas pierobežas reģionu attīstībai pārrobežu sadarbības programmu ietvaros starp Latviju, Igauniju un Krieviju.

Vēlāk Programmas vadošās iestādes vadītājs, Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Sandis Cakuls iepazīstinās klātesošos ar Programmu fotoalbumu, kas iezīmē atbalstīto projektu nozīmīgākos rezultātus un panākumus. Kopā 251 partneris no Igaunijas, Latvijas un Krievijas ir īstenojuši 50 projektus, kurus Programma ir finansiāli atbalstījusi 2007. – 2013. gada plānošanas periodā.

Plānotus arī godināti labākos projektus, kas visā projekta īstenošanas laikā ir spējuši realizēt ievērības cienīgus sasniegumus.

Pasākumā piedalīsies vairāk nekā 120 pārstāvji no nacionālajām institūcijām, reģionālajām iestādēm, vietējām pašvaldībām, Eiropas Komisijas, Programmas vadības iestādēm, atbalstītajiem projektiem, kā arī citām pārrobežu sadarbības programmām.

Tiks atzīmēta arī Eiropas Sadarbības diena, kuras galvenais mērķis ir informēt sabiedrību par to, kā teritoriālās sadarbības programmu aktivitātes ietekmē dzīvi reģionos.