Today is Sunday, 2021.09.26

INFROM: rezultāti no zinātniskās sadarbības, lai pārraudzītu pārrobežu dabas tehnoloģiskās sistēmas

Projekts „Inteliģenti integrētā platforma pārrobežu dabas tehnoloģisko sistēmu uzraudzībai” INFROM tika noslēgts 2014.gada maijā, tādēļ patlaban ir iespēja apkopot galvenos projekta rezultātus. Divu gadu zinātniskas sadarbības laikā starp projekta partneriem, proti Rīgas Tehnisko universitāti (Latvija) un Sanktpēterburgas RAS informātikas un automatizācijas institūtu (Krievija) zinātniskās izpētes rezultējās ar dabas tehnoloģiskās sistēmas integrētās platformas attīstību un tās aprobēšanu. Šīs dabas tehnoloģiskās sistēmas (DTS) ir veidotas, lai apstrādātu un analizētu dažādus datus, kuri tiek saņemti no kosmosa un uz zemes bāzētām ierīcēm.


Pieejas novitāte ir kombinētu metožu savstarpējā funkcionālā piemērošana un algoritmi, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu dažādās monitoringa problēmās, tai skaitā sarežģītu objektu paredzēšana un drošības kontrole.


Galvenie projekta rezultāti ir šādi:


1. Viedā tehnoloģiju platforma paredzēta integrētai reālā laika uzraudzības sintēzei un piemērojama kontroles sistēmai, piemēram, plūdu paredzēšanai, naftas piesārņojuma monitoringam un mežu ugunsgrēku prognozēšanai.


2. Infrastruktūra integrēta izplatīšanas tīklam, kas ievieš vienotu pieeju, lai uzraudzītu un kontrolētu kompleksas sistēmas, tostarp dabas, tehnoloģiskās, ekonomiskās un ar sociālo komponenti, un ar programmatūras prototipu.


3. Attīstītās platformas funkcionalitāti apstiprināja dažādi aprobācijas pētījumi šādos gadījumos: plūdu prognozēšana un modelēšana Latvijā, meža ugunsdrošības novērtēšana un valsts uzraudzība Madonas novadā, Latvijā un Pleskavas apgabalā, Krievijā, ekoloģiskā stāvokļa novērtēšana ūdenstilpnēs, pamatojoties uz analīzi par Lubāna ezera aizaugšanu Latvijā un piesārņojumu Somu līcī, Krievijā, kosmosa – zemes uzraudzība dabas un tūrisma atpūtas objektu vajadzībām.

Aprobācijas pētījums izraisīja lielu interesi abu pašvaldību vidū. Īpaša interese Latvijā tika izrādīta par sociālo akciju „Daugavpils pret plūdiem” 2013.gada aprīlī, kurā tika demonstrēti ieguvumi no attīstītās platformas izmantošanas īstermiņa plūdu paredzēšanā.

4. Starptautiskā izpētes un izglītības institūciju tīkla attīstība un ar to saistītās apmācības iespējas. Kopumā tika apmācīti 40 pašvaldību un akadēmijas pārstāvji. Apmācību, semināru un sociālo aktivitāšu laikā starp projekta partneriem un mērķa grupām tika veicināta sadarbība, īpašu uzmanību pievēršot kapacitātes palielināšanai, kas nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju.
Projekta rezultāti un aprobācijas izpēte tika demonstrēta vairākās starptautiskās izstādēs. Projekta noslēguma konferencē 2014.gada februārī, mērķa grupu pārstāvji no Latvijas un Krievijas pašvaldībām (Daugavpils, Madona, Rīga un Sanktpēterburga), kā arī projekta asociētie partneri (Sanktpēterburgas  IT un komunikāciju komiteja, Krievija, Latvijas transporta attīstības un izglītības asociācija, Rīga, Latvija, Diplomātiskais Ekonomikas Klubs, Rīga, Latvija) uzsvēra projekta rezultātu aktualitāti, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu pašvaldībās un avārijas dienestos. Augstie projekta rezultāti ir novērtēti no mērķa grupām un dokumentēti atskaitēs.

Veiksmīga sadarbība starp projekta iesaistītajām pusēm, lai sasniegtu projekta mērķus deva sinerģisku efektu apmainoties ar zināšanām un informāciju, kā arī paplašinot kompetences līmeni pārrobežu dabas tehnoloģisko sistēmu jomā.

Projekta interneta mājas lapa: www.infrom.eu


Events calendar
September 2021
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
Projects Map