Today is Sunday, 2021.09.26

INFROM: Seminārs aprobācijas grupas dalībniekiem Latvijas teritorijā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta ELRI-184 „Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu dabas un tehnogēno sistēmu monitoringam” (INFROM) ietvaros kopā ar projekta partneri Sanktpēterburgas Krievijas Federācijas Zinātņu Akadēmijas Informātikas un Automatizācijas institūtu (SPIIRAS), piedaloties projekta asociētajiem partneriem no Latvijas un Krievijas, 2013. gada 12. un 13. martā novadīja semināru aprobācijas grupas dalībniekiem Latvijas teritorijā.


Semināra mērķis bija nodrošināt Latvijas zinātniekus, valsts un pašvaldību administrāciju pārstāvjus, uzņēmumu pārstāvjus un augstskolu personālu ar informāciju par projekta INFROM ieviešanas gaitu un iepazīstināt ar integrētās dabas un tehnisko objektu monitoringa sistēmas izstrādes procesu, kā arī ar dažādu datu izmantošanas iespējām, ieskaitot tālizpētes informāciju.


  Semināra pirmā diena 12. martā noritēja Rīgā, viesnīcas Avalon Hotel konferences zālē trijās sekcijās. Pirmās sekcijas laikā tika sniegta informācija par projekta ieviešanas gaitu, kā arī demonstrēti pirmie Daugavas plūdu modelēšanas rezultāti. Projekta dalībnieki bija sagatavojuši prezentācijas par ūdens piesārņojuma analīzes iespējām, par monitoringa objektiem Vidzemē un meža ugunsgrēku risku prognozēšanu. Otrajā sekcijā projekta Konsultatīvās padomes dalībnieki un aprobācijas objektu pārstāvji no Daugavpils, Madonas, Alūksnes un Gulbenes novadiem, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas, kā arī no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apsprieda turpmākos sadarbības plānus un projekta aktivitātes nākotnē. Trešā sekcija tika atvēlēta pieaicinātajiem referentiem, kuru prezentācijas bija veltītas tālizpētes informācijas izmantošanas iespējām tautsaimniecībā.
Semināra otrā diena 13. marts sākās ar braucienu no Rīgas uz Madonu, kur bija plānots novadīt otro darba dienu. Pasākuma galvenais mērķis bija klātbūtnē tikties ar projekta aprobācijas dalībniekiem – pašvaldību pārstāvjiem no Madonas, Gulbenes, Alūksnes, Lubānas, Cesvaines un Jaunpiebalgas novadiem, apspriest viņiem aktuālas problēmas un iezīmēt iespējamos sadarbības virzienus. Semināra dalībniekus uzrunāja Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters. Savā uzrunā viņš atzīmēja projekta aktualitāti un lielas potenciālās iespējas nākotnē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības jomā. Draudzīgā gaisotnē tika parakstīts sadarbības līgums starp RTU un Madonas novada pašvaldību, kā arī parakstīšanai sagatavoti un pārstāvjiem nodoti līgumi ar Gulbenes un Alūksnes novada pašvaldībām.


Projekta dalībnieki bija sagatavojuši prezentācijas par projekta ieviešanas rezultātiem un integrētās dabas un tehnisko objektu monitoringa sistēmas izmantošanas iespējām reģionālās attīstības kontekstā.


Aktīvas diskusijas laikā RTU, SPIIRAS un novadu speciālisti apsprieda iespējamos aprobācijas objektus, tai skaitā Lubānas ezeru un apkārtējās teritorijas. Pašvaldību speciālisti izteica priekšlikumu aktīvi iesaistīties projekta apmācības pasākumos, kā arī turpināt kopā strādāt pie projekta rezultātu aprobācijas.Kontaktpersona:
INFROM Projekta vadītājs
Prof., Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs,
Rīgas Tehniskā universitāte
Tel.: +371 29454253
Fakss: +371 67089513


Events calendar
September 2021
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
Projects Map