Today is Sunday, 2021.09.26

Izsludināts konkurss uz Finanšu eksperta asistenta amatu

Igaunijas - Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina pievienoties savai komandai Finanšu eksperta asistentu (-i)

Nepieciešamā kvalifikācija:
 - augstākā izglītība (ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, finanšu jomā vai līdzvērtīga);
 - izcilas latviešu un angļu valodas zināšanas – mutvārdos un rakstos;
 - vismaz divu gadu praktiskā pieredze Eiropas Savienības finansēto programmu vai projektu finanšu vadībā vai auditēšanā;
 - ļoti labas zināšanas par ES reģionālās attīstības politiku, tās normatīvajiem aktiem, it īpaši saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku, ietverot PRAG noteikumus un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentu;
- zināšanas par Pārrobežas sadarbības programmām un pieredze sadarbības projektos vai programmās tiks uzskatīta par priekšrocību;
- igauņu vai krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
- prasmes darbā ar datu apstrādes un analīzes programmatūru;
- labas datorprasmes un iepriekšēja pieredze grāmatvedības un budžeta jomā;
- labas rakstīšanas, komunikāciju, prezentāciju, kā arī analītiskās prasmes.

Darba līgums tiek slēgts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu. Darbs ir pilna laika (40 stundas nedēļā), līgums ir terminēts uz darbinieka prombūtnes laiku. Sākotnēji tiek piedāvāts finanšu asistenta(-es) amats, taču pēc pārbaudes laika asistentam(-ei) var tikt piedāvāts pilnvērtīgi pārņemt finanšu eksperta amatu.

Papildus informāciju par vakanci varat iegūt Programmas mājas lapā:
http://www.estlatrus.eu/eng/gallery_2news/quoteurope_in_my_regionquot_phrecruitment_of_the_financial_m

Pieteikumu, kurā tiek iekļauts CV un motivācijas vēstule angļu valodā, lūdzu, adresējiet Undai Ozoliņai, Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītājai, nosūtot pa e-pastu: unda.ozolina@estlatrus.eu līdz 2011.gada 28. oktobrim plkst. 16:00.
Izvēlētie kandidāti tiks aicināti uz intervijām 2011. gada novembrī, Rīgā, Latvijā.


Events calendar
September 2021
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
Projects Map