Today is Tuesday, 2023.12.05

Lõppes mastaapne Venemaa ja Eesti ühisprojekt vene keele logopeedide koolitamiseks

Tänavu aprillis lõppes Euroopa Naabrus ja Partnerlusinstrumendi (ENPI) Eesti-Läti-Vene piiriülesest koostöö programmist 2007-2013  rahastatud täienduskoolituste projekt "Piiriülese kogemuse vahetamine erihariduse kvaliteedi edendamiseks" e. SPEECHE, mis suunatud Eesti venekeelsetele logopeedidele. Projekti juhtpartneriks oli Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA).


MISA ning projekti kahe partneri Tartu Ülikooli ja Herzeni nimelise Venemaa Riikliku Pedagoogilise Ülikooli koostöö tulemusel said kahe aasta vältel täienduskoolitustel osaleda vene emakeelega lastega töötavad logopeedid, logopeedia magistrit omandavad üliõpilased, eripedagoogika haridusega õpetajad ning õpetajad, kellel ei ole kõrgharidust eripedagoogika erialal, aga kes soovivad vene emakeelega lastega töötada. Kokku said täiendõpet 55 inimest, kes osalesid ka praktikaprogrammis Peterburis, tutvumaks logopeedide töö ja eriharidusega Venemaal.


Täienduskoolitusi viisid läbi Tartu Ülikooli ja Herzeni nimelise Venemaa Riikliku Pedagoogilise Ülikooli õppejõud. Koolitused toimusid mahus 156 kuni 390 tundi ning nende põhirõhk oli logopeedia valdkonna tähtsamatel teemadel ja uuendustel. Õppetöö tulemusena oskavad logopeedia asjatundjad paremini aidata nii lapsi kui ka täiskasvanuid.


Herzeni nimelise Venemaa Riikliku Pedagoogilise Ülikooli töötajad ja üliõpilased külastasid kolme päeva vältel Eestit, et tutvuda antud valdkonna arenguga Eesti näitel. Õppevisiiti juhtis projekti üks partner Tartu Ülikool, logopeedia lektori Marika Padriku eestvedamisel. Tartus külastati eriharidusega seotud koole, lasteaedu ja teisi asutusi. Tutvuti ka õppetööga Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.


Oktoobris 2013 toimus Tallinnas projekti tegevusi tutvustav ja kokkuvõttev seminar "Venekeelsete logopeedide haridus Eestis ja Venemaal“, kus osalesid Eesti ja Venemaa logopeedia valdkonna eksperdid ja üliõpilased. Seminaril käsitleti nii uurimustöid kui ka uusimaid meetodeid spetsialistide ettevalmistamisel tööks erivajadustega lastega ning räägiti erivajadustega laste hariduse kontseptsioonist, kõneprobleemidest ja kakskeelsusest. Seminari ettekannete kogumik valmis 2014. aasta alguses.


Taolist mastaapset vene logopeedidele mõeldud projekti pole varem toimunud

„Projekti üks eesmärk oli valmistada Tartu Ülikooli ja Herzeni nimelise Peterburi Pedagoogilise Ülikooli koostöös ette uus eripedagoogika ja logopeedia õppekava, mille järgi saavad tulevikus õppida nii Eesti kui ka Vene Föderatsiooni üliõpilased,” kommenteeris projekti Tartu Ülikooli poolne koordinaator Tatjana Babanskaja. „Samuti toimusid projekti perioodil kohtumised ülikoolide ekspertide vahel, et arutada edasisi koostöötegevusi parandamaks erihariduse ja eriti logopeedide hariduse kvaliteeti mõlemas riigis,” lisas Babanskaja.

Babanskaja sõnul ei ole venekeelsete logopeedide jaoks nii mastaapseid projekte varem toimunud. „Varasematel aegadel olid vaid üksikud väiksemahulised kursused, kuhu kutsuti esinema oma ala eksperte. Suures plaanis ei ole venekeelsetel logopeedidel Eestis kahjuks võimalusi õppida vene keele baasil logopeediat,” rääkis Babanskaja. Ta lisas veel, et varem ei ole olnud selliseid kursuseid, kus osalejad saaksid nii teoreetilise kui ka praktilise erialase ettevalmistuse, tutvuksid uute meetodite ja töötehnikatega ning saaksid praktiseerida oma oskusi ka Peterburis.

Hinnanguliselt vajavad 15 protsenti Eesti lasteaialastest ja põhikooliõpilastest venekeelset logopeedi teenust. Suurenenud vajadus kaasaegse väljaõppega logopeedide järele on nii eesti- kui ka venekeelses logopeedias. Lisaks laste õpetamisele on logopeedi abi sageli vaja ka meditsiinisüsteemis – näiteks täiskasvanutel insuldi tagajärjel tekkinud tüsistuste tõttu.


Projekti kogueelarve oli 197 462,60 EUR eurot, millest ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 kaasrahastus 177 716,34 EUR  (90 %) ning projektipartnerite kaasrahastus 19 746,26 EUR (10%).


Lisainfo: Liilika Raudhein, MISA elukestvaõppe üksuse koordinaator, tel 659 9841, e-post liilika.raudhein@meis.ee

Infoallikas: MISAEvents calendar
December 2023
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Projects Map