Today is Wednesday, 2024.06.19

Läti-Vene piiripunkti võimekuse tõstmine läbi taristu arendamise

Allkirjastati toetusleping ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi ja Läti riigi aktsiaseltsi „Riigi Kinnisvara“ (Läti) vahel 5,8 miljoni euro suuruse toetuse eraldamiseks.

Suuremahuline projekt „Vientuli piirikontrollpunkti rekonstrueerimine ja Brunishevo piirikontrollpunkti korrastamine“ on toetatud programmi esimese prioriteedi- sotsiaalmajanduslik areng meetme- transport, logistika ja kommunikatsioonilahendused raames ning projekt suurendab Vientuli/Ludonka ja Pededze/Brunishevo piirikontrollpunktide kvalitatiivset ja kvantitatiivset võimekust ning seeläbi parendab ka üldist Läti-Vene piirikontrollpunktide läbilaskevõimet.

Vientuli-Ludonka piirikontrollpunkt on multilateraalne kontrollpunkt, kuid selle tehnilise seisukorra tõttu teenindab see hetkel vaid reisijate transporti. Piiripunkt on rekonstrueeritud Vene (Ludonka) poolel ning selles on olemas kogu vajalik taristu  tegelemaks lisaks reisitranspordile ka kaubavedudega, kuid puudulik on Läti (Vinetuli) piiripunkti infrastruktuur.

Brunishevo-Pededze piirikontrollpunkt on käesoleval ajal vaid kahepoolne (teenindades ainult Vene ja Läti elanikke) ning on kaasajastatud Läti poolel (Pededze), olles valmis teenindama ka rahvusvahelist reisijate transporti, kuid puudulik taristu on Vene poolel (Brunishevo). Nimetatud piiripunktide moderniseerimist ja rekonstrueerimist on arutatud Läti ja Vene kompetentsetes ametiasutustes ning selle tulemuseks on käesolev suuremahuline koostöö projekt.

Projekti konkreetsed eesmärgid on:

-      Ehitada välja taristu põhiosa Vinetuli piirikontrollpunktis Läti poolel Vientuli-Ludonka piiripunktis, et panna alus selle piiripunkti täielikuks funktsioneerimiseks nii reisijate kui ka kaubavedudeks tulevikus;

-      Korrastada prioriteetne taristu ja sisseseaded Brunishevo piirikontrollpunktis Pedeze-Brunishevo piiripunkti Vene poolel ning seeläbi suurendada võimekust ja mugavustaset piirkontrollpunktis ning luua alus selle piiripunkti multilateraalseks muutmisele reisijate transpordiks.

Suuremahulise projekti kogumaksumus on 6 444 444 eurot, millest 5,8 miljonit eurot on ENPI programmi ja Vene Föderatsiooni kaasrahastus (moodustades Eesti-Läti-Vene programmi toetuse osa) ning 644 444 eurot projektipartnerite osalus, mis eraldatud Läti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni riikide eelarvetest.

Projekti viivad ellu kolm partnerit Lätist ja Venemaalt. Toetuse saaja ja juhtpartner on Läti riigi aktsiaselts „Riigi Kinnisvara“ ning Vene poolseteks partneriteks on Venemaa Föderatsiooni riigipiiri korraldamise föderaalne agentuur „Rosgranitsa“ ja föderaalne riigieelarveline asutus „Rosgrantroy“.

Projekti infostendi leiab siit.

Projekti portfoolio.

 


Events calendar
June 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Projects Map