Today is Monday, 2024.07.22

PEOPLE WITH NATURE: Izstādē “Skola 2014” tiek popularizēti Dabas izglītības centri

No 28.februāra līdz 2.martam Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “People with nature” ietvaros kopā ar projekta partneriem piedalījās izstādē “Skola 2014” un prezentēja dabas izglītības iespējas Latvijā, kā arī partnervalstu teritorijās Igaunijā un Krievijā.

Starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2014” ir viens no šāda veida ievērojamākiem pasākumiem Latvijā, un katru gadu to apmeklē vairāk kā 20 tūkst. cilvēku. Jau otro gadu tika izstādīts stends par dabas izglītību. Stendā viesi varēja iegūt informāciju par Dabas izglītības centriem (DIC) Latvijas reģionos, kā arī informāciju par dabas izglītības pakalpojumiem tajos, kā arī iepazīt dažādas dabas izglītības aktivitātes, kuras īsteno Igaunijas un Krievijas projekta partneri. Apmeklējot dabas izglītības stendu, izstādes viesi varēja iepazīties ar citām aktivitātēm, kuras piedāvā DIC. Stendā darbojās Ķirzaka Hugo un aicināja gan pieaugušos, gan bērnus apkopot bildes ar augu un dzīvnieku sugām, kuras ir radušās purvā, kā arī viesi varēja atsvaidzināt zināšanas par koku sugām, to pumpuriem, ziediem un lapām. Ar digitālā mikroskopa palīdzību bija iespējams ieraudzīt vienu no šī gada dabas simboliem – bezmugurkaulnieku – jūras zīli, saskaitīt gadu gredzenus dažādu koku sugām un uzzināt vairāk par dažādiem dabas resursiem. Dabas izglītību apmeklēja arī skolotāji un jaunieši, kā arī ģimenes ar bērniem.

 

2013.gadā Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „People with nature” ietvaros, seši DIC tika atvērti īpaši aizsargājamās vietās  Latvijā - „Meža māja” Ķemeru nacionālajā parkā, „Ziemeļvidzeme” Ziemeļu Vidzemes biosfēras rezervātā, „Vecupītes” un „Pauguri” Gaujas nacionālajā parkā, kā arī „Rāzna” un „Jaundome” Rāznas nacionālajā parkā. Katrs no DIC piedāvā dažādas dabas izglītības iespējas gan pieaugušajiem, gan bērniem, un iepazīstina viesus ar dabas dažādību īpaši aizsargājamās teritorijās. Jūs varat iepazīt dabu, piedaloties dažādās pētnieciskās aktivitātēs, apmeklējot izstādes un dodoties pastaigā pa dabas takām, kā arī dažādos citos veidos.

Sīkāka informācija par DIC rīkotajiem pasākumiem ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā, sadaļā „Dabas izglītība”: http://www.daba.gov.lv/public/lat/vides_izglitiba/dabas_izglitibas_centri/.

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir paaugstināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu attīstību un integrētu dabas aizsardzību Projekta īstenošanas teritorijā, kā arī dabas aizsardzības institūciju kapacitātes palielināšana dabas izglītības jomā projekta ietvaros.  Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projekts ir līdzfinansēts no Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2007.-2013.gadam ietvaros. Kopējais budžeta finansējums ir 1 499 977 eiro, no kuriem 90% jeb 1 349 979 eiro veido Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

Kontaktpersona: Ilze Vanaga
Projekta komunikācijas speciāliste
Latvijas Republikas Dabas aizsardzības pārvalde
ilze.vanaga@daba.gov.lv, tālr.: +371 26332768
Projekta interneta mājas lapa: www.daba.gov.lv


Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map