Today is Friday, 2024.06.21

Pieņemti lēmumi par programmes finansējumu programmēšanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam

2012. gada 13. un 14. decembrī Rīgā notika EKPI Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 6. Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksme. Sanāksmi vadīja Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniece Ilze Krieva. Nacionālo un reģionālo iestāžu pārstāvji no Igaunijas, Latvijas un Krievijas diskutēja par aktuāliem programmas ieviešanas jautājumiem.Apvienot
ās vadošās iestādes un apvienotā tehniskā sekretariāta darbinieki Apvienotās uzraudzības komitejas pārstāvjus iepazīstināja ar programmes pašreizējo statusu un ieviešanas gaitu.


Apvienotās uzraudzības komiteja apstiprināja sekojošus dokumentus 2013. gadam – Ikgadējo darba plānu, Informācijas un vizuālās atpazīstamības plānu, kā arī tehniskās palīdzības budžetu. Tika pieņemti rekomendējoši lēmumi saistībā ar 2.projektukonkursu un tā rezultātus varēs apkopot pēc apstiprinājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas.


Šobrīd 145 partneri no Igaunijas, Latvijas un Krievijas ir iesaistīti 1. projektu konkursā apstiprinātajos 25 projektos un 3 liela mēroga projektos. No kopējās līgumu summas  42 478 633, 82 euro līdz 2012. gada 13. decembrim projektiem ir izmaksāti 15 107 090,76 euro vai 35, 56%. Līdz 2012.gada beigām, tie projekti, kuru atskaites tiks apstiprinātas, saņems maksājumus no Apvienotās vadošās iestādes.


Apvienot
ā uzraudzības komiteja ir atbildīga par programmas efektīvu un kvalitatīvu ieviešanu, projektu apstiprināšanu finansējuma saņemšanai, kā arī uzrauga programmas ieviešanu. Eiropas komisijas pārstāvis Apvienotās uzraudzības komitejas darbā piedalās kā novērotājs.


Programmas plašākais stratēģiskais mērķis ir veicināt kopējus, uz attīstību vērstus pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju un izmantotu tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Specifiskais mērķis ir padarīt plašāku robežas teritoriju par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, veicot dažādus pasākumus vietējo iedzīvotāju labklājības un investīciju klimata uzlabošanai


 


Events calendar
June 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Projects Map