Today is Wednesday, 2024.05.22

Programma piedalās starptautiskajā sadarbības konferencē Sanktpēterburgā

Desmito jubilejas konferenci organizēja Sanktpēterburgas pilsētas administrācija kopā ar Krievijas Federācijas Ekonomikas attīstības ministriju, kā arī atbildīgajām iestādēm par Krievijas pierobežas reģioniem un ANO „Dienvidrietumu attīstības un investīciju aģentūru”. Šogad Igaunijas – Latvijas – Krievijas PSP Programma finansiāli atbalstīja konferences organizēšanu, kā arī izmantoja tās lielisko pārrobežu sadarbības platformu, lai apmainītos ar labas prakses piemēriem un pieredzi par programmas un projektu sagatavošanas, ieviešanas un vērtēšanas jautājumiem.


Galvenais šī starptautiskā pasākuma mērķis bija prezentēt Krievijas Federācijas, Eiropas Savienības un Norvēģijas PSP attīstības statusu un nākotnes perspektīvas, kā arī uzkrāt zināšanas par Programmas periodu 2007.-2013.gadam un sniegt ieteikumus nākotnes PSP Programmām ar Krievijas līdzdalību. Kopīgajā pārobežu programmu ar Krievijas līdzalību izstādē tradicionāli piesaistīja konferences dalībnieku uzmanību.


 
Visu piecu Programmu, kurās ir iesaistīta Krievija, proti, Igaunijas – Latvijas – Krievijas, Dienvidaustrumu Somijas – Krievijas, Karēlijas, Kolarktikas un Lietuvas – Polijas – Krievijas EKPI PSP informācijas stendi bija atvērti apmeklētājiem. Informācijas stendos bija atrodami dažādi bukleti, brošūras, plakāti, reprezentācijas materiāli un suvenīri, kā arī video un prezentācijas, kurās tika atspoguļota vispārēja statistika par programmu rezultātiem un projektu sasniegumiem.


Papildus tam, konferenču zālē norisinājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas PSP Programmas foto izstāde. Izstādē tika prezentēti 18 projekti no Igaunijas – Latvijas – Krievijas Programmas, kuru projektu partneri un dalībnieki bija no Ļeņingradas reģiona. Šie projekti sniedza dažāda veida atbalstu Programmai, sākot no mākslas skolu sadarbības un sporta sacensību rīkošanu līdz robežšķērsošanas un tās infrastruktūras labiekārtošanas projektiem.


Konferences atklāšanā dalībniekus sveica Sergejs Zimins, Krievijas Federācijas prezidenta ziemeļrietumu apgabala pilnvarotais pārstāvis un Jevgēnijs Grigorjevs, Sanktpēterburgas Ārējo sakaru komitejas priekšsēdētājs.


Eiropas Savienības, Norvēģijas un Krievijas Federācijas sadarbības galvenie aspekti tika pārrunāti vairākās plenārsesijās un tika apkopoti kopīgā diskusijā, kuras mērķis bija ieteikumi programmas nākotnes periodam 2014. – 2020. gadam.


Pirmajā plenārsesijā par pārrobežu un teritoriālās sadarbības statusu uzstājās Petri Haapalainens, Somijas nodarbinātības un tautsaimniecības attīstības ministrijas padomnieks, Igors Kaprins, Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijas Eiropas sadarbības departamenta direktors un Edita Mieliene, Lietuvas Iekšlietu ministrijas Reģionālās attīstības departamenta direktore.


Igors Kaprins nodeva sveicienus no Ārlietu ministrijas un uzsvēra, ka Ministrija aktīvi iesaistās programmu sagatavošanā nākošajiem finanšu periodiem un smagi strādā, lai izveidotu visus nepieciešamos apstākļus efektivitātes palielināšanai, izmantojot gūto pieredzi no EKPI 2007.-2013.gadam.


Dažās no prezentācijām šajā plenārsesijā tika atzīts, ka teritoriālā sadarbība pakāpeniski attīstās no atsevišķu projektu ieviešanas līdz programmas prioritāšu un attīstības stratēģiju kohēzijai sadarbības reģionos abās robežas pusēs.


Konferences laikā tika uzsvērta arī lielu infrastruktūras objektu, kā arī cilvēku savstarpējās sadarbības projektu nozīmīgums, un ir svarīgi atzīmēt, ka abās kategorijās Igaunijas – Latvijas – Krievijas PSP Programma tika pieminēta ar labiem prakses piemēriem.


Plenārsesijā, kura tika veltīta EKPI 2007.-2013. gadam gūtajai pieredzei, vārds tika dots visu piecu programmu pārstāvjiem, kurā ir iesaistīta Krievija: Igaunijas – Latvijas – Krievijas, Dienvidaustrumu Somijas – Krievijas, Karēlijas, Kolarktikas un Lietuvas – Polijas – Krievijas PSP.


Krievijas Federācijas reģionālās attīstības ministrijas Pārrobežu sadarbības attīstības departamenta direktore Svetlana Bibičkova uzsvēra, ka galvenais EKPI 2007.-2013.gadam rezultāts ir kaimiņattiecību veicināšana starp dalībvalstīm. Pagājušajā un šajā gadā ministrija ir izstrādājusi noteikumus un tiesisko pamatu nākotnes programmām. Svetlana Bibičkova arī izteica cerību, ka programmas laicīgi uzsāks savu darbību.


Igaunijas – Latvijas – Krievijas Programmas pieredzi prezentēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pārrobežu sadarbības programmu nodaļas vadītāja un Apvienotās vadošās iestādes vadītāja vietniece Zanda Mangule.

Zanda Mangule iepazīstināja auditoriju ar vissvarīgākajiem aspektiem no Igaunijas – Latvijas – Krievijas Programmas ieviešanas, kā piemēram, par projektu atlasi un vērtēšanu, programmas vadību un sagatavošanos programmas nākotnes periodam. Zanda Mangule un citi programmas pārstāvji uzsvēra gan programmas vadības vienoto pieeju, starptautiskās komandas vienoto garu, programmas un projektu darbinieku apmācību nozīmību un atbalstu „uz vietas projektos” izmantojot gan filiāles, gan projektu pārbaudes to īstenošanas vietās. Tika atzīts, ka ļoti nozīmīga bija valstisko un reģionālo iestāžu cieša sadarbība, laicīga plānošana, it sevišķi attiecībā uz liela mēroga projektiem un programmas vizuālās atpazīstamības jautājumos.


Plenārsesijas „No atsevišķiem projektiem līdz kompleksai attīstībai pierobežas reģionos” laikā tika uzaicināti pārstāvji no partneru pierobežas reģioniem un asociācijām, lai dalītos ar viedokļiem un zināšanām par ilggadējo kopējo pieredzi strādājot kopā. Šajā plenārsesijā runātāji bija: Krievijas Federācijas Murmanskas reģiona valdības vadītājs Vladimirs Losevs, Pārrobežu sadarbības ministrijas komisijas direktors Jans Peironi, Pleskavas reģiona administrācijas Ekonomikas un investīciju politikas komitejas ārējo sakaru departamenta konsultante Marija Bulatova, Baltijas pilsētu apvienības direktors Mikko Lohikoski, Ziemeļu ministru padomes Informācijas biroja direktors Sanktpēterburgā Mika Boedekers, Hamburgas Tirdzniecības palātas Sanktpēterburgā vadītāja Gabriele Kotschau.


Ar pieredzi īstenojot projektus vienā no Igaunijas – Latvijas – Krievijas Programmas aktīviem reģioniem – Pleskavas reģionā klausītājus iepazīstināja Marija Bulatova. Viņa izteicās, ka PSP ir viens no svarīgākajiem reģionālās attīstības instrumentiem. Sadarbības projektu rezultāti ir pamanīti Pleskavas reģionā, jo 70% no projektiem ir ar infrastruktūras komponenti.


Igaunijas – Latvijas – Krievijas Programma tika veiksmīgi prezentēta gan konferences, gan izstādes laikā.


Kopējais EKPI Programmu, kuras sadarbojas ar Krieviju plakāts - angliski un krieviski.Fotogrāfijas no pasākuma varat apskatīt galerijā.


Events calendar
May 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
Projects Map