Today is Sunday, 2024.07.21

Programma tika pārstāvēta INTERACT ENPI Gada konferencē

No 2012.gada 16. – 17.oktobrim INTERACT ENPI projekts Gada konferencē pie Nāves jūras, Jordānijā pulcēja ES un tās partnervalstis, kas sadarbojas Eiropas Kaimiņattiecību un Partnerības Instrumenta ietvarā. Galvenās diskusijas bija par gatavošanos nākotnes ENI PSP Programmu 2014.-2020.gadam plānošanu. Prezentācijās tika iekļauta informācija par ENPI PSP darbības perioda statistiku un Eiropas Sadarbības dienas aktivitātēm. Igaunijas – Latvijas – Krievijas Programma bija viena no divām Programmām, kas tika uzaicinātas prezentēt izvēlēto pieeju un sasniegtos rezultātus.

Darbsemināru laikā Programmas apstiprināja stratēģiskos mērķus, noteica prioritātes un uzsvēra pārrobežu sadarbības nozīmīgumu. Konference tika organizēta kā kick-off, lai uzsāktu nākamo Programmu plānošanas perioda procesu. No Igaunijas – Latvijas – Krievijas PSP Programmas piedalījās Igaunijas, Latvijas un Krievijas nacionālo valstu pārstāvji, Apvienotā vadošā iestāde un Apvienotais tehniskais sekretariāts.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas PSP Programmas prezentācija par 2012.gada  Eiropas sadarbības dienas pasākumiem.

Vineta Šnore, Sabiedrisko attiecību speciāliste, Apvienotais tehniskais sekretariāts.


Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map