PROMOTING HERITAGE: projekti lõpukonverents Petseris, Venemaal

Projekti ELRI-016 „Räpina, Vilaka ja Petseri kultuuri- ja loomemajanduskeskuste arendamine“ (PROMOTING HERITAGE) lõpukonverents peeti Petseris 27. juunil 2014.


Konverentsi ettekannetes esitlesid partnerid projektitulemusi, mis saavutatud Eestis, Lätis ja Venemaal. Räpinas (Eestis) ja Vilakas (Lätis) avati kultuuri- ja loomemajanduskeskused külastajatele 2013. aastal. Petseris (Venemaal) rajatud keskus avatakse ametlikult 2014. aasta augustis. 


Konverentsil osales 176 delegaati, kelle hulgas olid projekti partnerorganisatsioonide esindajad Eestist ja Lätist, aukülaline Eesti Peakonsulaadi Venemaal Peterburi Konsulaadi Pihkva Kantseleist, esindajad Eesti-Läti-Vene programmi ühisest tehnilisest sekretariaadist ning Petseri kloostrist. 


Mitmed oma ala asjatundjad esinesid konverentsil temaatiliste ettekannetega materiaalse ja mittemateriaalse kultuuripärandi säilitamisest ja edendamisest piirialadel ning Petseri rajoonis.
Ürituse lõpus toimunud kontsert pakkus osalejatele võimaluse nautida värvikaid etteasteid kohalike rahvatantsu- ja laulukollektiividelt.


Petseri vastvalmivas keskuses saavad olema ruumid puu-, tekstiili-, savi- jt. töötubade läbiviimiseks. Renoveeritud saalis on võimalik korraldada kontserte, etendusi ning samuti noorema põlvkonna pidustusi.


Petseris renoveeritud hoone tööde kogumaksumus oli 912 119,43 EUR, sh. ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi kaasrahastus 820 907,49 EUR e. 90%.


Meeldejäävad hetked konverentsist:

 

   

 

 

 

 


Info on koostatud projekti poolt, fotod ühiselt tehniliselt sekretariaadilt.