Today is Sunday, 2024.07.21

T&L: Malnavas koledža, rentgenauto un SKOLA 2014!

Lai iepazīstinātu ar kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējām, starptautiskajā izstādē „Skola 2014”, kas notika no š.g. 28. februāra līdz 2. martam Rīgā, piedalījās arī Malnavas koledža – viena no vecākajām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm. Vienotā stendā kopā ar Malnavas koledžas studentiem un pasniedzējiem strādāja kolēģi no Pleskavas lauksaimniecības tehnikuma (Krievija) un biedrības „Akadēmiskais parks”.

J.Bozovičs (Malnavas koledžas direktors): Malnavas koledžā studenti mācās no ļoti plašas apkārtnes – kopumā pārstāvēti 32 novadi. Audzēkņi ir no visiem Latgales novadiem, Alūksnes, Madonas, Gulbenes, Jēkabpils, Pierīgas reģioniem un arī Rīgas. Mūsu dalību izstādē „Skola 2014” vērtēju labi, apmeklētāji izrādīja interesi par mūsu izglītības programmām autotransportā, lauku uzņēmējdarbībā, finansēs un grāmatvedībā. Esam gandarīti, ka jaunajā 2014./2015.mācību gadā piedāvāsim papildinātus un uzlabotus studiju kursus autotransportā, strādājam pie tālmācības sistēmas ieviešanas. Atzinīgus vārdus un paldies vēlos teikt mūsu kopīgā izstādes stenda darbiniekiem – Malnavas koledžas studentiem un pasniedzējiem, kas trīs dienu garumā godam pārstāvēja Malnavas koledžu, sniedza informāciju un komunicēja ar apmeklētājiem! Laipni aicināti Malnavas koledžā jaunajā mācību gadā! Ja vēlies kārtīgu profesiju – nāc pie mums!

 

Izstādē „Skola 2014” Malnavas koledža piedalījās kopā ar saviem sadarbības partneriem – Pleskavas lauksaimniecības tehnikumu (Krievija) un biedrību „Akadēmiskais parks” (Latvija). Viens no stenda „knifiņiem” bija Malnavas koledžas studentu pašu rokām veidotais vieglā automobiļa demonstrācijas modelis DemoAuto, kuru varēja ne tikai apskatīt, bet arī iejusties autovadītāja lomā un darbināt ierīces. Studenti paši to iesauca par rentgenauto, jo gluži kā rentgenā redzami visi mezgli, savienojumi un detaļas, pašu rokām salikti un aprūpēti.

 


Mācību procesā studenti apgūst ne tikai automobiļu uzbūvi, tehniskās apkopes, mezglu remontu, pielietojamās elektriskās un elektroniskās ierīces, atsevišķu agregātu diagnostiku, bet mācās arī metināt, virpot, veikt konkrētus atslēdznieka darbus. Studenti apgūst jaunākās tehnoloģijas, lai pārzinātu gan jaunākās paaudzes auto, gan dotu „otru jaunību” veciem auto. Labs speciālists ar zelta rokām un grudru galvu prot visus darbus! Kopā ar citiem kolēģiem stenda darbību nodrošināja Malnavas koledžas direktora vietnieki V.Indričāns un  I.Ostrovska, lektori D.Poikāns, I.Novikova, J.Novikovs, A.Dukule, A.Cvetkovs, P. Žukovs, studenti M.Mežinskis, A.Šicāns, A.Luksts, S.Iļjanova, D.Svirska, D.Barkāne. Kopumā stendā strādāja 16 cilvēki, apmeklētājiem izsniegti aptuveni 3000 informācijas materiāli, individuālas konsultācijas sniegtas 750 apmeklētājiem. Izstādes laikā notika topošo automehāniķu profesionālā konkursa teorētiskā daļa, kurā piedalījās 18 profesionālo mācību iestāžu audzēkņi. Malnavas koledžas jaunieši izcīnīja 2.vietu. Konkursa finālsacensības - autotehnisko apkopes un diagnostikas darbu praktiskā izpildē notiks aprīļa vidū – auto izstādes laikā. Šis konkurss norisinās jau vairākus gadus, tas ļauj salīdzināt automehāniķu sagatavošanas līmeni dažādās profesionālās izglītības iestādēs. Malnavieši vienmēr ir starp pašiem labākajiem.

Dalību izstādē atbalstīja Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013, kas finansē projektu „Augstākās profesionālās izglītības uzlabošana transporta un loģistikas jomā” (T&L). 07.06.2013. Vides aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrija un Malnavas koledža parakstīja finansējuma līgumu Nr.ESTLATRUS/1.1/ELRII-285/2012/27 par projekta realizāciju. Projekta kopējais budžets ir 219 616,60 EUR.  Malnavas koledža ir projekta vadošais partneris un projektu ievieš kopā ar partneriem no Latvijas un Krievijas – biedrību „Akadēmiskais parks” (Latvija) un Pleskavas lauksaimniecības tehnikumu (Krievija).

Papildus informācija: Juris Bozovičs, Malnavas koledžas direktors, mob.tel. 28379272, e-pasts: j.bozovics@inbox.lv


Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map