Today is Monday, 2024.03.04

Toimus programmi 6. ühise seirekomitee koosolek Riias

13. ja 14. detsembril 2012 toimus Riias (Läti) ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi kuues ühise seirekomitee koosolek. Koosolekut juhatas Ilze Krieva – Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu ministeeriumi arenguinstrumentide osakonna asedirektor. Seirekomitee liikmed, kelleks on Eesti, Läti ja Venemaa riiklike ja regionaalsete asutuste esindajad, arutasid programmi elluviimisega seonduvaid küsimusi.

Programmi ühine korraldusasutus ja ühine tehniline sekretariaat esitas seirekomitee liikmetele ülevaate programmi elluviimise hetkeseisust.

Ühine seirekomitee kiitis heaks järgnevad programmi dokumendid – tööplaan aastaks 2013, info ja nähtavuse töökava aastaks 2013 ja tehnilise abi eelarve aastaks 2013.

Võeti vastu otsused ja pandi paika soovitused 2. taotlusvooru projektide osas. Tulemused tehakse teatavaks 2013. aasta alul, peale Euroopa Komisjoni poolse heakskiidu saamist seirekomitee otsusele.  

Hetkel on kaasatud 145 partnerit Eestist, Lätist ja Venemaalt 25 projekti elluviimisse ning 3 suuremahulisse projekti. 42 478 633,82 eurost, mille kohta lepingud on sõlmitud, oli 13.detsembriks 2012 projektidele välja makstud  15 107 090, 76 eurot ehk 35,56%. Projektid, kelle aruanded on 2012. aastal juba heaks kiidetud, saavad järgmise ettemaksu vastava taotluse esitamise korral juba aasta lõpuks.

Ühine seirekomitee on vastutav programmi efektiivse ja kvaliteetse elluviimise eest, kinnitab projektid, mida rahastatakse ning jälgib programmi elluviimist. Ühise seirekomitee töös osaleb nõuandava häälega ka Euroopa Komisjoni esindaja.

Programmi üldine eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.

Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks.


Events calendar
March 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Projects Map