TOUR: Air Baltic pasažieri šomēnes iepazīst Latgali

Marta mēnesī jaunais tūrisma ceļvedis „Latgale vieno!”, kas izdots Latgales plānošanas reģiona un Latgales Reģiona attīstības aģentūras projekta „Tour de Latgale & Pskov” (ELRI-129) ietvaros, ir pieejams uz nacionālās aviokompānijas Air Baltic lidmašīnu borta.

Jaunajā ceļvedī ir pieejama informācija par kultūras tūrisma iespējām, aktīvo atpūtu, Latgales dabas bagātībām, amatniecības tradīcijām, Latgales kulinārā tūrisma brīnumiem, iekļauta arī informācija par reģiona jaunākajiem tūrisma objektiem, kas nesen sākuši uzņemt apmeklētājus, bet jau ir paspējuši iemantot atpazīstamību gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām.

Dotais ceļvedis būs interesants ne tikai ceļotājiem, kas vēlas iegūt informāciju par Latgales reģionu, tā būs interesanta lasāmviela arī tiem, kas Latgali jau pazīst – ceļvedī ir iekļauti dažādi interesanti fakti par Latgales reģionu, krāšņi un detalizēti tūrisma objektu apraksti, kā arī amatnieku stāstījumi.

Jaunā tūrisma ceļveža vāku rotā konkursa Miss Tourism Queen International 2013 uzvarētājas Alises Miškovskas bilde.

Mēneša laikā ceļvedis būs pieejams kopumā 3140 Air Baltic reisos, kas lidos uz 41 dažādu pasaules galamērķi.

„Tūrisma nozare Latgales reģionā mērķtiecīgi attīstās,” atzīmē Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, „mums ir ko parādīt un ir arī ar ko lepoties, tāpēc aicinām ikvienu iepazīt Latgales dabu, vēsturi, tradīcijas, izjust te valdošo mieru! Sirsnīgi aicinām iepazīt Latgali!”

Kopējais projekta „Tour de Latgale & Pskov” budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums. Divu gadu laikā ieviestas dažādas aktivitātes – infrastruktūras uzlabošanas pasākumi, mārketinga aktivitātes, drukāto materiālu izstrāde un izdošana u.c.


Brošūras izplatīšana Air Baltic lidmašīnās notiek saskaņā ar noslēgto ar Air Baltic maksas pakalpojuma līgumu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta TOUR sab. attiecību speciālists
Edgars Kluss
+371 26541180
edgars.kluss@latgale.lv