Today is Sunday, 2024.05.19

Uzlabos divu robežkontroles punktu caurlaidību uz Latvijas – Krievijas robežas

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (Latvija) parakstījusi granta līgumu par 5,8 miljonu eiro EKPI Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējumu.  Liela mēroga projekts "“Vientuļu” robežkontroles punkta rekonstrukcija un “Bruņiševas” robežkontroles punkta sakārtošana” tika apstiprināts programmas 1. prioritātes – sociālekonomiskās attīstības veicināšana, pasākuma – transports, loģistika un komunikāciju risinājumi ietvaros un palielinās robežpunktu Vientuļi/Ļudonka un Pededze/Bruņiševa kvalitatīvo un kvantitatīvo caurlaidību, tādējādi uzlabojot kopējo Latvijas – Krievijas robežpunktu infrastruktūras caurlaidību.


Vientuļi-Ļudonka robežkontroles punkts ir daudzpusējs kontrolpunkts, tomēr tā tehniskā stāvokļa dēl pašreiz tas apkalpo tikai pasažieru transporta līdzekļus. Kontrolpunkts ir rekonstruēts un tā infrastruktūra var apkalpot preču un pasažieru transporta pārbaudes Krievijas pusē (Ļudonkā), bet Latvijas pusē (Vientuļos) nepieciešamās infrastruktūras trūkst.
 
    
Bruņiševas-Pededzes robežkontroles punkts šobrīd ir divpusējs un apkalpo tikai Latvijas un Krievijas pilsoņus, tas ir modernizēts Latvijas pusē un spēj apkalpot starptautiskā transporta plūsmu, bet tam ir nepietiekama infrastruktūra Krievijas pusē – Bruņiševā.  Minēto robežkontroles punktu modernizācija un rekonstrukcija tika apspriesta starp kompetentām Latvijas un Krievijas iestādēm, kā rezultātā tika apstiprināts šis liela mēroga projekts.


Konkrētie projekta mēŗķi ir:
- Uzbūvēt pamata infrastruktūru rekonstruētā kontrolpunktā “Vientuļi” Latvijas pusē  uz robežkontroles punkta Vientuļi – Ļudonka, radot pamatu šī punkta pārveidei par  pilnībā funkcionējošu robežšķērsošanas vietu pasažieru un kravas transportam nākotnē;
- Sakārtot prioritāro infrastruktūru un iekārtas rekonstruētā kontrolpunktā “Bruņiševa” Krievijas pusē uz robežkontroles punkta Pededze - Bruņiševa, tādējādi palielinot robežkontroles punkta caurlaidību un komforta līmeni, kā arī radot pamatu šī punkta pārveidei par daudzpusēju robežkontroles punktu pasažieru transportam nākotnē.


Kopējais projekta budžets sasniedz 6 444 444 euro, iekļaujot 5,8 miljonus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta un Krievijas Federācijas finansējuma, kas veido Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsta daļu, kā arī 644 444 euro partneru līdz-finansējumu no Latvijas un Krievijas valsts budžetiem.


Projektu ieviesīs 3 partneri no Latvijas un Krievijas. Finansējuma saņēmējs un galvenais partneris projektā ir Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi”. No Krievijas puses projektu ieviesīs Krievijas Federācijas Federālā robežu iekārtošanas aģentūra “Rosgranitsa” un Federālā valsts pārvaldes iestāde “Rosgranstroi”. 


Projekta apraksts tiks publicēts 2013.gada janvārī.


Preses relīze, 2013.gada 3. janvāris
 
Events calendar
May 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
Projects Map