Today is Sunday, 2024.07.21

News

Search news: Search
31 March 2015 Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai

Projekta 32 mēnešu ilgajā ieviešanas laikā tika likts uzsvars uz arheoloģiskā mantojuma saglabāšanu Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežu teritorijās. Būtiski projekta mērķi bija saziņas un sadarbības veicināšana trīs partnervalstu arheologu starpā, kā arī sabiedrības informēšana par arheoloģiskā mantojuma aizsargāšanas nozīmi. Read more

27 February 2015 GREEN MAN: Projekts pierobežas pilsētās veiksmīgi atjauno 17 ha zaļās zonas GREEN MAN: Projekts pierobežas pilsētās veiksmīgi atjauno 17 ha zaļās zonas

Projekts “GreenMan” ir veiksmes stāsts par 10 organizāciju no Igaunijas, Latvijas un Krievijas sadarbību. Organizācijas apvienojušas  spēkus pārrobežu sadarbībā, lai paplašinātu un izveidotu jaunas zaļās zonas, publiskos parkus un atpūtas zonas pierobežas visapdzīvotākajās pilsētās – Tartu, Rēzeknē un Pleskavā.  Zaļo zonu uzlabošana ir veicinājusi pilsētu pievilcību gan tās iedzīvotāju, gan viesu vidū. 90% no tuvu divu miljonu eiro budžeta  ir finansējusi EKPI Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam. Read more

28 December 2014 FORGET A HURRY: Projekta noslēguma konferencē novērtē ieguvumus un plāno turpmāko sadarbību FORGET A HURRY: Projekta noslēguma konferencē novērtē ieguvumus un plāno turpmāko sadarbību

2014. gada 16. decembrī Šliselburgā norisinājās projekta „Forget a Hurry” noslēdzošā konference Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 -2013. Kopš projekta uzsākšanas ir veiktas daudz un dažādas aktivitātes, kas kalpojušas par pamatu vienotas kultūras informācijas vides un sadarbības tīkla izveidei Viļānu, Kārsavas un Šlisselburgas pašvaldībās, kuru izmanto cilvēki ar mākslas radošo potenciālu, lai panāktu ciešāku sadarbību starp Latvijas un Krievijas pašvaldībām. Konferencē piedalījās vairāk nekā 150 dalībnieki no Latvijas un Krievijas, tai skaitā projektā iesaistīto pašvaldību vadošās amatpersonas, projekta personāls, asociēto partneru un radošo savienību pārstāvji, kā arī eksperti un viesi. Read more

18 December 2014 AQUA LIFE: Izdota grāmata „Izzini vidi” ūdens vides daudzveidības iepazīšanai AQUA LIFE: Izdota grāmata „Izzini vidi” ūdens vides daudzveidības iepazīšanai

„Kas dzīvo un kādi augi sastopami tuvākajā ūdenstilpē?”- uz šo jautājumu praktiskā veidā varēs atbildēt vairāki tūkstoši skolēnu, kas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ AQUA LIFE skolās saņems grāmatu „Izzini vidi”. Grāmata ir paredzēta kā papildus mācību līdzeklis pamatskolās bioloģijas stundās, lai veicinātu ārpusklases nodarbību dabā organizēšanu un kopā ar skolotāju skolēni varētu sīkāk iepazīt ūdens vides daudzveidību.
Read more

17 December 2014 FOSTER SME: Projekts noslēguma seminārā rezumē biznesam sniegto atbalstu FOSTER SME: Projekts noslēguma seminārā rezumē biznesam sniegto atbalstu

Projekta “Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” noslēguma seminārs notika 11.decembrī Vana Vastseliina Bīskapa pilī, Võru apriņķī, Igaunijā.  Klātesošos uzrunāja Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters un sniedza vadošā partnera vērtējumu par projekta norises gaitu, sasniegto rezultātu nozīmīgumu un nepieciešamību turpināt aizsākto. Seminārā piedalījās projekta partneri, asociētie partneri - vietējo pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un sabiedrības pārstāvji. Read more

17 October 2014 CBA: Jaunie vieglatlēti no Latvijas, Igaunijas un Krievijas mērojas spēkiem starptautiskās sacensībās CBA: Jaunie vieglatlēti no Latvijas, Igaunijas un Krievijas mērojas spēkiem starptautiskās sacensībās

Projekts „Cross Border Atletics” ļauj attīstīt starptautisko bērnu un jauniešu sadarbību caur vienu no populārākajiem sporta veidiem – vieglatlētiku un tā ietvaros rekostruētos stadionos uz atjaunotiem skrejceļiem notikušas jau divas starptautiskas sadraudzības sacensības vieglatlētikā. Līdzīgas sacensības tika organizētas abās partnerpilsētās – 18-19.septembrī Smiltenē, Latvijā un 2-3.oktobrī Porhovā, Krievijā un jaunie vieglatlēti no Smiltenes novada (Latvija), Valgas apriņķa (Igaunija) un Porhovas rajona (Pleskavas apgabals, Krievija) 3 vecuma grupās sacentās 4-cīņā, 4X100m stafetē, augstlēkšanā un lodes grūšanā. Lieliskie Eiropas līmeņa stadioni dod papildu motivāciju gan jauniešiem, gan treneriem un nākotnē var sagaidīt vēl labākus rezultātus. Sacensību organizēšanas papildu ieguvumi ir pieredzes un zināšanu apmaiņa, tiek radīta iespēja iepazīt partnervalsts sporta un kultūras tradīcijas, kā arī palielināt sabiedrības informētību un izpratni par sportu. Read more

9 October 2014 LSP-4: Ielikts pamatakmens moderna robežšķērsošanas punkta „Vientuļi” izveidei Latvijā LSP-4: Ielikts pamatakmens moderna robežšķērsošanas punkta „Vientuļi” izveidei Latvijā

24.septembrī Vientuļos, Latvijā ielikts robežšķērsošanas punkta „Vientuļi” galvenās ēkas pamatakmens un kapsula. Kapsulas vēstījumā nākotnei ievietoti pierādījumi par notikumiem 2014.gada 24.septembrī - vietējais laikraksts „Viļakas novads”, eiro un lata monētas, kā arī Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas un Valsts nekustamo īpašumu kopīga vēstule. Jaunais robežšķērsošanas punkts „Vienuļi” tiks būvēts saskaņā ar vienīgo liela mēroga pārrobežu sadarbības projektu starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju, un pēc tā pabeigšanas ievērojami palielināsies gan kvalitatīva, gan kvantitīva Vientuļu robežpunkta caurlaides spēja, kas uzlabos vispārējo robežas šķērsošanas caurlaides spēju uz Latvijas un Krievijas robežas. Read more

7 October 2014 Eiropas sadarbības diena: Malnavas koledžā notiek info-sesija un viktorīna ”101 jautājums par Eiropas savienību un Eiropas sadarbības dienu” Eiropas sadarbības diena: Malnavas koledžā notiek info-sesija un viktorīna ”101 jautājums par Eiropas savienību un Eiropas sadarbības dienu”

2014.gada 24.septembrī studenti un skolotāji tika ielūgti uz Eiropas sadarbības dienas pasākumu Malnavas koledžā. Malnavas koledžas direktora vietnieks studiju un pētniecības darbā un projektu vadītājs projektā T&L Viktors Indričāns sniedza informāciju par ES finansēto projekta pieredzi koledžā. Malnavas koledžas skolotājs Dainis Poikāns piedāvāja ieskatīties vēsturē un galvenajos notikumos, kuri ietekmējuši Eiropas savienības attīstību.
Read more

6 October 2014 PEOPLE WITH NATURE: Projekts „Cilvēki un daba” noslēdzies PEOPLE WITH NATURE: Projekts „Cilvēki un daba” noslēdzies

Noslēdzies Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Cilvēki un daba”, kas devis būtisku ieguldījumu dabas izglītības jomas attīstībā projekta īstenošanas reģionā. Vairāk nekā divu gadu ilgā laika posmā, intensīvi sadarbojoties vides izglītotājiem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, ir paveikts milzīgs darbs dabas izglītības iespēju un piedāvājuma pilnvei-došanā projekta teritorijā. Būtiskākais ieguvums ir izveidotie un attīstītie dabas izglītības centri (2 centri Igaunijā, 6 Latvijā un 4 Krievijā), jaunas izstādes ar interaktīviem elementiem un inovatīvi dabas izziņas materiāli. Organizējot pasākumus, seminārus un mācību dienas, apmācīti dabas izglītības speciālisti, skolotāji, pašvaldību pārstāvji, savukārt dabas izziņas aktivitātēs iesaistīti bērni un jaunieši. Read more

11 August 2014 CBA: Pārrobežu sadarbība atdzīvina sporta aktivitātes Latvijas un Krievijas pierobežā CBA: Pārrobežu sadarbība atdzīvina sporta aktivitātes Latvijas un Krievijas pierobežā

Jūlijā notikušas divas Latvijas un Krievijas sporta ekspertu apmaiņas vizītes - 8.jūlijā Smiltenes sporta eksperti apmeklēja Pohrovas apgabalu Krievijā, savukārt 30.jūlijā projekta „Pārrobežu vieglatlētika” ietvaros Smiltenē notika Pohrovas sporta ekspertu vizīte. Read more

Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map